2017 №8

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
31 травня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України
14 червня 2017 року

Анотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Щукіна Н.Г.
https://doi.org/10.15407/visn2017.08.016
Моніторинг варіацій фізичних параметрів сонця з 11-річним циклом активності 
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 31 травня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Осадчий В.І.
https://doi.org/10.15407/visn2017.08.029

Ресурси та якість поверхневих вод України в умовах антропогенного навантаження та кліматичних змін
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 31 травня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Русанов А.В.
https://doi.org/10.15407/visn2017.08.047

Наукові проблеми створення турбомашин нового покоління з покращеними техніко-економічними показниками 
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 червня 2017 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Тукало М.А.
https://doi.org/10.15407/visn2017.08.053

Нові підходи до створення антибіотиків для лікування мультирезистентних форм туберкульозу 
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 червня 2017 року

Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Горбулін В.П.
Україна в глобальних вимірах сучасного світу 
Виступ на міжнародному форумі «Світанок Європи: історична закономірність цивілізаційного вибору»
Анотація   Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Горовий В.М.
https://doi.org/10.15407/visn2017.08.065
Процес входження України і РФ в інформаційне суспільство як джерело міждержавних протиріч 
Анотація   Повний текст (PDF)

Полумієнко С.К.
https://doi.org/10.15407/visn2017.08.072

Гібридна війна, її окремі передумови, стратегії та наслідки
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВІ ФОРУМИ
Бондар М.А., Кузнєцов Е.І.
Космічні технології: сьогодення й майбутнє 
VI Міжнародна конференція
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Самойленко А.М.
Життєвий і творчий шлях видатного математика та механіка 
До 100-річчя від дня народження академіка НАН України Ю.О. Митропольського
Анотація   Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Лібанова Е.М.
Надійність, толерантність, відповідальність понад усе 
До 80-річчя академіка НАН України О.І. Амоші
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України В.Л. Найдека
Анотація   Повний текст (PDF)

80-річчя академіка НАН України В.Г. Скляренка 
Анотація   Повний текст (PDF)

80-річчя академіка НАН України Л.А. Пастура 
Анотація   Повний текст (PDF)

90-річчя члена-кореспондента НАН України В.Д. Барана
Анотація   Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ф. Опришка
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Антонова
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.І. Підоплічка
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.М. Кісельової 
Анотація   Повний текст (PDF)