2010 №8

АКТУАЛЬНО
Лібанова Е.
Соціальна орієнтація ринкової економіки як передумова консолідації суспільства

Базилевич В.
Екологічний імператив економічної освіти у контексті глобалізаційних викликів

Довбенко М.
Приватизація: мета чи інструмент економічної політики?

ЛЮДИ НАУКИ
Патон Б. 
Висока орбіта видатного фізика 
До 80-річчя академіка НАН України В.Г. Бар’яхтара

Загородній А.
Слово про старшого колегу

Голобородько Я.
Учений із талантом митця
До 70-річчя Миколи Жулинського

ДОКУМЕНТИ
Договір про співробітництво між Національною академією наук України та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Угода про наміри та подальше співробітництво в рамках міжнародної програми INTEL® ISEF

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Мокієнко А., Петренко Н., Гоженко А.
Стійкість бактерій як міждисциплінарна проблема.  Механізм формування адаптивної мультирезистентності бактерій до біоцидів із погляду фундаментальних основ супрамолекулярної хімії

Дубров Ю., Большаков В.
Інтелектуальна мобільність логічної техніки

ВИДАВНИЧА СПРАВА
Радченко А.
Відновлення традицій наукової комунікації

РЕТРОСПЕКТИВА
Вергунов В.
Академік К. Гедройц і вітчизняне ґрунтознавство
До 100-річчя Носівської сільськогосподарської станції

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України С.І. Кучука-Яценка

80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.В. Мільмана

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. Петрова

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ф. Колесника

60-річчя члена-кореспондента НАН України Б.Ю. Корніловича

60-річчя члена-кореспондента НАН України С.О. Костеріна

50-річчя члена-кореспондента НАН України В.І. Мунтіяна