Вісник НАН України. 2019. № 2. С.103

75-річчя члена-кореспондента НАН України О.М. ГРИГОРЬЄВА

Відомий учений-матеріалознавець член-кореспондент НАН України Олег Миколайович Григорьєв народився 13 лютого 1944 р. у м. Трубчевськ Брянської області (Росія). Після закінчення Харківського політехнічного інституту з 1967 по 1970 р. працював в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. У 1970 р. вступив до аспірантури Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, у 1975 р. захистив кандидатську дисертацію. Олег Миколайович уже багато років працює в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, де з 1990 р. очолює відділ конструкційної кераміки та керметів. У 1992 р. він захистив докторську дисертацію. У 2006 р. його було обрано членом-кореспондентом НАН України.

О.М. Григорьев – спеціаліст з таких важливих розділів матеріалознавства, як технологія конструкційної кераміки, фізика міцності крихких матеріалів. Сфера його діяльності охоплює різноманітні напрями досліджень структурної чутливості, механічних і службових властивостей композитів з керамічною матрицею та надтвердих матеріалів. Широко відомими є праці О.М. Григорьєва, присвячені аналізу напружено-деформованого стану керамічних композитів, що формується в процесах спікання матеріалу, а також впливу полів внутрішніх напружень на властивості крихких тіл. У результаті цих досліджень було розвинуто принципи структурного конструювання композитів з керамічною матрицею, що дає змогу цілеспрямовано керувати властивостями широкого кола керамічних матеріалів, прогнозувати їх поведінку. Останнім часом О.М. Григорьєв ініціював і успішно виконує в рамках державних та міжнародних проектів розробки ультрависокотемпературних керамічних конструкційних матеріалів, призначених для використання в авіакосмічній техніці, енергетиці та інших галузях.

О.М. Григорьєв – автор понад 300 наукових робіт з проблем фізичного матеріалознавства та більш ніж 30 винаходів і патентів. Він є членом спеціалізованої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. 

Повний текст