2008 №7

АКТУАЛЬНО
Данилишин Б., Пилипів В.
Формування цілісної національної господарської системи: соціолого-економічні аспекти

ДОКУМЕНТИ
Розпорядження Президента України
Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

Розпорядження Президента України
Про призначення державних стипендій видатним діячам науки

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Шестопалов В., Моісеєва Н., Моісеєв А. 
Оцінювання бальнеологічно активних концентрацій мікроелементів у мінеральних водах

Раєцька Я., Остапченко Л., Гаділія О.
Роль антиоксидантів 
при злоякісному рості та опроміненні біологічних об’єктів

ВІТЧИЗНЯНІ НАУКОВІ ШКОЛИ
Авер’янов В.
Наука управління

Доктрина члена-кореспондента НАН України В.В. Цвєткова

ЛЮДИ НАУКИ
Завілопуло А.
Школа елементарних процесів у атомних системах

З нагоди 70-річчя академіка НАН України О.Б. Шпеника

ЕСЕЙ
Голобородько Я. 
Художня парадигматика доби

Людина і соціум у творах Олексія Васильківського

РЕЦЕНЗІЇ
Вергунов. В. 

Шлях до нових знань

Колеснік О., Горбунова О.
Нова парадигма лікарської резистентності

ВІТАЄМО!
80-річчя академіка НАН України Ю.М. Пахомова

80-річчя академіка НАН України І.М. Дмитренка

70-річчя академіка НАН України В.Д. Кубенка

70-річчя члена-кореспондента НАН України А.М. Романенко

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.Б. Євтуха