Вісник НАН України. 2018. № 4. С.20-23

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
14 лютого 2018 року

Про результати виконання комплексної науково-технічної програми НАН України «Сенсорні прилади для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація» (доповідач — академік НАН України Г.В. Єльська)

Про підготовку «Української літературної енциклопедії» у 5 томах (доповідач — академік НАН України М.Г. Жулинський)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії НАН України 14 лютого 2018 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь голови наукової ради комплексної науково-технічної програми НАН України «Сенсорні прилади для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація», директора Інституту молекулярної біології і генетики НАН України академіка НАН України Ганни Валентинівни Єльської про результати виконання зазначеної програми.

У доповіді було детально висвітлено результати виконання Програми із сенсорних приладів і зауважено, що ці результати стали можливими завдяки поєднанню зусиль фахівців з біології, хімії та фізики для вирішення широкого кола актуальних прикладних проблем у галузі сенсорних технологій. Протягом 2013–2017 рр. за програмою виконувалося 23 наукові проекти із залученням 14 установ різних відділень НАН України, причому більшість проектів були міждисциплінарними.

Під час виконання Програми було вирішено низку прикладних проблем, важливих для медицини, охорони довкілля, харчової промисловості. Спільно з ДП «Укрметртестстандарт» виконано велику роботу з метрологічного забезпечення створюваних зразків приладів. Підготовлено технічну документацію, проекти технічних умов на виробництво, експлуатаційні макети ряду сенсорних приладів, відпрацьовано методики атестування приладів за низкою найважливіших характеристик, протоколи роботи лабораторних макетів сенсорних систем з реальними зразками.

За результатами досліджень опубліковано понад 300 статей у престижних профільних міжнародних журналах, виголошено близько 350 доповідей на профільних конгресах, конференціях та симпозіумах, отримано й подано заявки на 80 патентів.

В обговоренні доповіді взяли участь академік НАН України Б.Є. Патон, заступник директора Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України академік НАН України О.В. Палагін, директор Інституту органічної хімії НАН України член-кореспондент НАН України В.І. Кальченко, директор Державного підприємства «Науково-виробничий центр «Енергоімпульс» Інституту електродинаміки НАН України» кандидат технічних наук О.Л. Ламеко, академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, директор Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України академік НАН України С.В. Комісаренко, президент Національної академії медичних наук України академік НАМН України В.І. Цимбалюк, перший віце-президент НАН України, голова Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України академік НАН України А.Г. Наумовець, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України академік НАН України Я.С. Яцків, голова Північно-Східного наукового центру НАН України та МОН України, генеральний директор Державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України» академік НАН України В.П. Семиноженко, директор Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» академік НАН України В.М. Геєць, академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України академік НАН України В.М. Локтєв.

У виступах було висловлено думку, що дослідження в цій галузі необхідно продовжувати. Пріоритетом нової програми має стати пошук нових перспективних матеріалів на основі високих технологій, у тому числі «розумних» сенсорних матеріалів для селективного визначення заданих речовин та розроблення на їх основі сенсорних пристроїв нового покоління. Проте наголошувалося, що надалі слід сконцентрувати зусилля розробників та потенційних виробників таких приладів на доведенні їх до промислового виробництва на підприємствах України.

Зважаючи на актуальність та перспективність отриманих результатів за комплексною науково-технічною програмою «Сенсорні прилади для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація», а також на необхідність доведення розроблених і частково сертифікованих експериментальних зразків приладів до рівня, на якому можлива рекомендація їх для виробництва і впровадження в господарську практику, Президія НАН України постановила продовжити дослідження за цільовою програмою наукових досліджень НАН України «”Розумні” сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій» у 2018–2022 рр. Було затверджено Концепцію нової Програми, Положення про наукову раду Програми та склад наукової ради. 

Повний текст