2014 №7

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (7 травня 2014 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України (21 травня 2014 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Стрижак П.Є.
https://doi.org/10.15407/visn2014.07.016

Сучасні проблеми нанокаталізу
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 21 травня 2014 р.
Анотація    Повний текст (PDF)   

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Палагін О.В.
https://doi.org/10.15407/visn2014.07.025

Трансдисциплінарність, інформатика і розвиток сучасної цивілізації
Анотація    Повний текст (PDF)   

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Мокієнко А.В.
https://doi.org/10.15407/visn2014.07.034

Біоплівки шпитальних екосистем: від антагонізму до синергізму
Анотація    Повний текст (PDF)     

Чекман І.С., Сімонов П.В.
https://doi.org/10.15407/visn2014.07.045

Гігантський магнетоопір: природа явища, історія відкриття, застосування в біології та медицині
Анотація    Повний текст (PDF)     

Нагорний В.П., Денисюк І.І.
https://doi.org/10.15407/visn2014.07.054

Інтенсифікація спорудження підземних сховищ у відкладах кам'яної солі
Анотація    Повний текст (PDF)     

НАУКОВІ ФОРУМИ
Чисті вугільні технології – шлях до енергетичної незалежності України
Семінар-звіт за проектом «Демонстрація, ознайомлення та застосування в Україні чистих вугільних технологій та технологій уловлювання та складування вуглецю»
Анотація    Повний текст (PDF)

РЕГІОНАЛЬНІ НАУКОВІ ЦЕНТРИ
Хуторной О.М., Хуторной С.О.
Від Калуша до Одеси – екологічна проблема, довга, як Дністер
Анотація    Повний текст (PDF)

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Саприкіна М.М.
Водопровідна вода – нова загроза здоров’ю людей
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 7 травня 2014 р.
Анотація    Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Онищенко О.С., Шемшученко Ю.С., Нагребельний В.П.
Видатний український учений–правознавець та організатор академічної юридичної науки
До 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б.М. Бабія
Анотація    Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України В.В. Скорохода
Анотація    Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України Л.В. Новицької-Усенко
Анотація     Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України С.О. Довгого
Анотація     Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України М.А. Якимчука
Анотація    Повний текст (PDF)

НОВИНИ НАУКИ
Про премію Кавлі і гравітаційні хвилі
Анотація    Повний текст (PDF)