2014 №7

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (7 травня 2014 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України (21 травня 2014 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Стрижак П.Є.
https://doi.10.15407/visn2014.07.016
Сучасні проблеми нанокаталізу
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 21 травня 2014 р.
Анотація    Повний текст (PDF)   

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Палагін О.В.
https://doi.10.15407/visn2014.07.025
Трансдисциплінарність, інформатика і розвиток сучасної цивілізації
Анотація    Повний текст (PDF)   

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Мокієнко А.В.
https://doi.10.15407/visn2014.07.034
Біоплівки шпитальних екосистем: від антагонізму до синергізму
Анотація    Повний текст (PDF)     

Чекман І.С., Сімонов П.В.
https://doi.10.15407/visn2014.07.045
Гігантський магнетоопір: природа явища, історія відкриття, застосування в біології та медицині
Анотація    Повний текст (PDF)     

Нагорний В.П., Денисюк І.І.
https://doi.10.15407/visn2014.07.054
Інтенсифікація спорудження підземних сховищ у відкладах кам'яної солі
Анотація    Повний текст (PDF)     

НАУКОВІ ФОРУМИ
Чисті вугільні технології – шлях до енергетичної незалежності України
Семінар-звіт за проектом «Демонстрація, ознайомлення та застосування в Україні чистих вугільних технологій та технологій уловлювання та складування вуглецю»
Анотація    Повний текст (PDF)

РЕГІОНАЛЬНІ НАУКОВІ ЦЕНТРИ
Хуторной О.М., Хуторной С.О.
Від Калуша до Одеси – екологічна проблема, довга, як Дністер
Анотація    Повний текст (PDF)

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Саприкіна М.М.
Водопровідна вода – нова загроза здоров’ю людей
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 7 травня 2014 р.
Анотація    Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Онищенко О.С., Шемшученко Ю.С., Нагребельний В.П.
Видатний український учений–правознавець та організатор академічної юридичної науки
До 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б.М. Бабія
Анотація    Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України В.В. Скорохода
Анотація    Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України Л.В. Новицької-Усенко
Анотація     Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України С.О. Довгого
Анотація     Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України М.А. Якимчука
Анотація    Повний текст (PDF)

НОВИНИ НАУКИ
Про премію Кавлі і гравітаційні хвилі
Анотація    Повний текст (PDF)

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) in variable_set() (line 1240 of /home/visnyk-nanu/www/includes/bootstrap.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT s.lid, t.translation, s.version FROM {locales_source} s LEFT JOIN {locales_target} t ON s.lid = t.lid AND t.language = :language WHERE s.source = :source AND s.context = :context AND s.textgroup = 'default'; Array ( [:language] => uk [:source] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:context] => ) in locale() (line 720 of /home/visnyk-nanu/www/modules/locale/locale.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 19528165125996734b8b5fb9.61825408 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/visnyk-nanu/www/includes/lock.inc).