2009 №5

У ПРЕЗИДІЇ
Фундаментальні та прикладні дослідження – основа створення наукоємного виробництва 
Звітує Секція фізико-технічних і математичних наук НАН України

АКТУАЛЬНО
Малахов В.
Етичний кодекс ученого: аксіологія і прагматика

ДОКУМЕНТИ
План заходів з підтримки молодих учених 
Розпорядження Кабінету Міністрів України

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Гончарук В., Білявський Г., Ковальов М., Рубцов Г.
Національна екологічна безпека та екологічна паспортизація водних об’єктів

Пилипчук В.
Пріоритети розвитку правової науки в галузі національної безпеки

Шевченко С., Баранов П., Фощій М.
Самоцвіти України: гемологічне оцінювання і перспективи використання

ЮВІЛЕЇ
Костюк П., Сагач В., Києнко В., Ткаченко М.
Визнаний центр фізіологічних наук  
Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України – 75 років

РЕЦЕНЗІЇ
Білоус А.
Нанонаука як стратегічний науковий напрям сьогодення  
Волков С. В., Ковальчук Є. П., Огенко В. М., Решетняк О. В. «Нанохімія. Наносистеми. Наноматеріали»

Булавін Л.
Нове видання з фізичної термінології  
М.О. Вакуленко, О.В. Вакуленко «Тлумачний словник із фізики»

ВІТАЄМО!
80-річчя академіка НАН України В.Т. Трощенка

60-річчя академіка НАН України А.П. Шпака

70-річчя члена-кореспондента НАН України А.О. Морозова

60-річчя члена-кореспондента НАН України О.П. Реєнта