Вісник НАН України. 2019. № 1. С.108

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. АНДРУЩЕНКА

Доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Національної академії педагогічних наук України, член-кореспондент НАН України Віктор Петрович Андрущенко народився 1 січня 1949 р. у с. Совинка Конотопського району Сумської області. Після закінчення у 1975 р. філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка працював у цьому університеті до 1995 р., обіймаючи посади викладача, старшого викладача, доцента, професора. Упродовж 1995–1999 рр. — перший заступник міністра освіти України, у 1999–2003 рр. — директор Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України. З 2003 р. — ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

В.П. Андрущенко має вагомі здобутки в галузі філософії та педагогіки. Його основні наукові дослідження стосуються проблем філософії освіти, модернізації української освітньої системи в контексті вимог Болонського процесу. Він приділяє першорядну увагу завданням трансформації освіти, а також стратегічним питанням державної освітньої політики. У своїх працях В.П. Андрущенко розглядає проблематику світоглядних та соціокультурних орієнтацій і виховання студентської молоді. Його численні наукові публікації присвячені пошукам шляхів переходу від тоталітарних соціальних систем до демократичних, утвердження демократії та розбудови громадянського суспільства.

В.П. Андрущенко є автором близько 700 наукових праць, серед яких 25 індивідуальних і близько 45 колективних монографій, підручників, навчальних посібників для студентів закладів вищої освіти. Під керівництвом та за науковою консультацією Віктора Петровича підготовлено 60 кандидатів і 25 докторів наук.

В.П. Андрущенко — перший віце-президент Української академії політичних наук, президент Асоціації ректорів педагогічних університетів України, президент Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи. 

Повний текст