Вісник НАН України. 2019. № 10. С. 31-37
https://doi.org/10.15407/visn2019.10.031

Терлецька Катерина Валеріївна —
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем математичних машин і систем НАН України

МОДЕЛЮВАННЯ ГРАВІТАЦІЙНИХ ТЕЧІЙ В ОКЕАНАХ ТА ВНУТРІШНІХ ВОДОЙМАХ
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 вересня 2019 року

Розглянуто актуальні задачі, що виникають в океанографії і пов'язані зі стратифікованими течіями, такими як гравітаційні потоки на континентальному схилі біля Антарктичного півострова, де розташована українська антарктична станція «Академік Вернадський», генерацію і поширення внутрішніх хвиль у морях та океанах та їх вплив на перемішування в шельфових зонах.

Ключові слова: стратифіковані течії, внутрішні хвилі, обвалення внутрішніх хвиль на шельфі, гравітаційні потоки.

 Повний текст (PDF)