2018 №2

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Горбулін В.П., Шеховцов В.С., Шевцов А.І.
Проблемні питання визначення і впровадження критичних технологій у сфері виробництва озброєнь
Анотація   Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
1 грудня 2017 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України
13 грудня 2017 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України
27 грудня 2017 року

Анотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Яцків Я.С.
Про стан та перспективи наукової періодики НАН України
С
тенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 1 грудня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Загородній А.Г.
https://doi.org/10.15407/visn2018.02.034

Про виконання Цільової програми співробітництва НАН України з Європейським центром ядерних досліджень та Об’єднаним інститутом ядерних досліджень «Ядерна матерія в екстремальних умовах» 
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 1 грудня 2017 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Яцків Я.С.
Про результати виконання Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012–2017 роки 
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 1 грудня 2017 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Морозовська Г.М.
https://doi.org/10.15407/visn2018.02.042

Про стан та перспективи розвитку фізики фероїків в Україні
З
а матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 грудня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Локтєв В.М., Киридон А.М.
Про стан підготовки «Великої української енциклопедії»
С
тенограма співдоповіді на засіданні Президії НАН України 27 грудня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Коноваленко О.О.
https://doi.org/10.15407/visn2018.02.058

Про результати виконання цільової програми наукових досліджень НАН України «Розвиток, створення та використання найбільших у світі українських низькочастотних радіоастрономічних елементів і систем» на 2014–2017 рр. 
З
а матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 27 грудня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Пирожков С.І., Хамітов Н.В.
https://doi.org/10.15407/visn2018.02.071
Ноосферна цивілізація: від потенцій до нової реальності
Анотація   Повний текст (PDF)

Прокопенко В.А., Ковзун І.Г., Ульберг З.Р., Циганович О.А., Панько А.В.
https://doi.org/10.15407/visn2018.02.083

Фізико-хімічна геомеханіка і нанохімічні процеси в природних і техногенних мінералах 
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОМЕТРІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
Вакаренко О.Г., Капіца Ю.М.
https://doi.org/10.15407/visn2018.02.097
Авторське право у видавничій діяльності наукових установ
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВІ НАПРЯМИ
Гончарук В.В., Сафронова В.Г.
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського: історія та сьогодення 
До 50-річчя заснування Інституту

Анотація   Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Івакін Г.Ю.
Дослідник Київської Русі
Д
о 80-річчя академіка НАН України П.П. Толочка
Анотація   Повний текст (PDF)

Телегєєв Г.Д.
Ювілей провідного генетика
До 80-річчя члена-кореспондента НАН України С.C. Малюти
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
70-річчя члена-кореспондента НАН України А.А. Гриценка
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України Б.К. Остафійчука 
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України Л.Ф. Суходуба
Анотація   Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України М.В. Кучука 
Анотація   Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.Д. Познякова
Анотація   Повний текст (PDF)