Вісник НАН України. 2016. № 4. С. 25-31.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
2  березня 2016 року

Про діяльність Національного центру «Мала академія наук України» (доповідач – член-кореспондент НАН України С.О. Довгий)

Наукові повідомлення молодих учених НАН України (доповідачі – кандидат хімічних наук К.В. Калініченко; кандидат геологічних наук С.В. Мичак; кандидат історичних наук П.І. Чорній)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач –  академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії HAH України 2 березня 2016 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь президента Малої академії наук (МАН) України члена-кореспондента НАН України Станіслава Олексійовича Довгого про діяльність Національного центру «Мала академія наук України» (див. стенограму).

Доповідь було присвячено історії, еволюції організаційної структури та здобуткам МАН, вихованців якої на сьогодні налічується вже близько 25 тис. осіб. Завдяки постійній підтримці НАН України і МОН України вдалося не лише зберегти традиційні для МАН напрями, а й побудувати потужну загальнодержавну систему пошуку та підтримки обдарованих дітей. Згідно з новою редакцією Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», МАН України «організує й забезпечує участь учнівської молоді в дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій та пошуковій діяльності, сприяє формуванню інтелектуального капіталу нації, вихованню майбутньої наукової зміни», а також здійснює координацію діяльності системи спеціалізованих позашкільних навчальних закладів. За останні роки було започатковано близько 20 нових освітньо-наукових, культурно-мистецьких, благодійних, громадянсько-патріотичних проектів, реалізовано багато креативних ідей щодо ефективнішого залучення до творчості обдарованої молоді.

Під час обговорення доповіді директор Інституту гідромеханіки НАН України академік НАН України Віктор Тимофійович Грінченко підкреслив, що співробітники академічних установ дуже охоче співпрацюють з педагогами і вихованцями МАН, оскільки в ній створено всі умови для розвитку інтелекту і творчого потенціалу молоді. Завдяки високому професіоналізму викладачів, наявності сучасної матеріально-технічної бази і особливій творчій атмосфері, яка панує в МАН, її вихованці мають гарний стимул до постійного вдосконалення своїх знань. Крім того, академік В.Т. Грінченко закликав наукову молодь МАН активніше долучатися до поповнення бази статей українського розділу інформаційного порталу «Вікіпедія», який має значний освітній потенціал.

Ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» академік НАН України Михайло Захарович Згуровський високо оцінив роль МАН в освітніх процесах сучасної України. На жаль, панівні сьогодні формальні методи навчання, орієнтовані передусім на складання іспитів за системою загального незалежного оцінювання, не призвичаюють школярів до критичного і креативного мислення, а навпаки, тренують їх на виконання завдань за певними шаблонами. В цих умовах МАН, надаючи підтримку обдарованій учнівській молоді та скеровуючи її до творчого підходу в пошуку рішень нестандартних проблем, певним чином перебирає на себе функцію підготовки і виховання людського капіталу в Україні. На думку академіка М.З. Згуровського, лише в такий спосіб можна виховати справжніх науковців. Тому МАН довела свою високу ефективність і є справжнім національним надбанням нашої держави.

Заступник Міністра освіти і науки України доктор фізико-математичних наук Максим Віталійович Стріха підкреслив, що МАН є одним із надзвичайно успішних загальнонаціональних проектів, прикладом плідної співпраці наукової та освітньої сфери. Він особливо наголосив на необхідності залучення обдарованої учнівської молоді до дослідницької діяльності в галузі природничих і технічних наук, адже без цього Україна ризикує втратити шанс на подальший високотехнологічний розвиток.

Голова Північно-Східного наукового центру НАН України та МОН України академік НАН України Володимир Петрович Семиноженко зауважив, що МАН реалізує багато ініціатив у роботі зі шкільною молоддю спільно з ученими установ Північно-Східного наукового центру. Так, науковці академічних інститутів регулярно читають лекції учням загальноосвітніх навчальних закладів. З метою охоплення максимально широкої аудиторії планується створити науково-популярний youtube-канал і наповнювати його контент відеозаписами найкращих таких лекцій. Академік В.П. Семиноженко відзначив також активну участь учнів і педагогів регіональних відділень МАН у різних заходах з популяризації науки в Україні, зокрема у днях науки і наукових пікніках.

Директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України академік НАН України Ярослав Степанович Яцків високо оцінив діяльність МАН і особливо відзначив ефективність організаторської роботи її президента – члена-кореспондента НАН України С.О. Довгого. Він звернув увагу на результати співробітництва МАН з Українською астрономічною асоціацією, а також висловив подяку членам МАН, які активно співпрацюють з редакцією науково-популярного журналу «Світогляд».

На думку президента Національної академії педагогічних наук України академіка НАН України Василя Григоровича Кременя, у своїй діяльності МАН успішно виконує два основні завдання – по-перше, виявляє здібних до дослідницької роботи дітей та надає їм усебічну підтримку і, по-друге, сприяє переходу вітчизняної системи загальної середньої освіти до дитиноцентризму й усвідомлення необхідності індивідуального підходу до учнів, кожен з яких обдарований по-своєму і має власні таланти.

В обговоренні доповіді взяли також участь ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка доктор економічних наук В.О. Онищенко, заступник голови Північно-Східного наукового центру НАН України та МОН України, директор Державного фонду фундаментальних досліджень України академік НАН України Б.В. Гриньов. Повний текст