Вісник НАН України. 2020. № 7. С. 3-15
https://doi.org/10.15407/visn2020.07.003

Пирожков Сергій Іванович —
академік НАН України, віцепрезидент НАН України, голова Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7539-0248

Хамітов Назіп Віленович —
доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8193-9383

ЧИ Є УКРАЇНА ЦИВІЛІЗАЦІЙНИМ СУБ’ЄКТОМ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ?

У статті запропоновано поняття «цивілізаційна суб’єктність країни», його якісні характеристики та ключові параметри. Показано, що народ України тяжіє до гуманістичної якості суб’єктності. Аргументовано висновок, що посилення суб’єктності України у світі можливе лише через гуманістичний напрям і збереження та розвиток моральних цінностей християнської цивілізації. В історичному аспекті проаналізовано виявлення в минулому волі українського народу до власної цивілізаційної суб’єктності та реальні наслідки цього. Обговорено діалектичний зв’язок національної безпеки країни та її цивілізаційної суб’єктності в сучасному світі.
Ключові слова: цивілізаційна суб’єктність країни, національна безпека, метаантропологія, потенціалізм, метаантропологічний потенціалізм.

Повний текст (PDF)