Вісник НАН України. 2016. № 2. С. 114.

60-річчя члена-кореспондента НАН України О.В. РОМАНЕНКА

Доктор біологічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений учитель України, член-кореспондент НАН України Олександр Вікторович Романенко народився 5 лютого 1956 р. У 1978 р. закінчив з відзнакою біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Упродовж 1978–1991 рр. працював в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. З 1991 р. очолює кафедру біології в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця, у 1992–1994 рр. був деканом факультету.

О.В. Романенко виконує дослідження в галузі екології тваринного світу. Він проаналізував особливості отруйних тварин з різних систематичних груп, місце первинно- і вторинноотруйних безхребетних та хребетних тварин в екосистемах, роль отруйності як екологічного чинника у формуванні в них біотичних зв’язків. Вивчив механізми дії на тваринні організми нейротоксинів природного походження.З’ясував роль тіаміну як чинника, необхідного для підтримання рухової активності безхребетних та хребетних тварин. Виявив і на прикладі модельних систем охарактеризував блокування новим тіазоловим похідним тіаміну дії ряду токсинів мікроорганізмів та безхребетних тварин. Олександр Вікторович приділяє також значну увагу питанням функціонування урбоекосистем в умовах впливу чинників техногенної трансформації.

Сьогодні О.В. Романенко є членом Бюро Відділення загальної біології НАН України, бере участь у роботі спеціалізованої вченої ради при Інституті гідробіології НАН України. Серед учнів Олександра Вікторовича – дослідники та викладачі з науковими ступенями кандидата і доктора наук. Значну увагу він приділяє роботі зі студентською та учнівською молоддю, членами Малої академії наук України.

О.В. Романенко – автор понад 400 праць, зокрема 38 винаходів та патентів, 26 навчальних книг і довідкових видань. Основні результати його досліджень викладено в монографіях «Нейромодуляторна роль тіаміну та його похідних» (1999), «Екологія отруйних тварин та їх токсини» (2011), «Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій» (2015).