Вісник НАН України. 2016. № 6. С. 71-76.
https://doi.org/10.15407/visn2016.06.071

БРЕЙ Володимир Вікторович –
член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України

ЩУЦЬКИЙ Ігор Валентинович –
Генеральний директор ТОВ «Виробнича група «Техінсервіс»

БІОЕТАНОЛ В УКРАЇНІ

Останніми роками у світі дедалі більше поширюється використання відновлюваних джерел енергії, зокрема застосування біоетанолу як компонента моторних палив. В Україні створено потужності для виробництва паливного етанолу на рівні 160 тис. т/рік та нормативну базу для використання його як біопалива. Розроблено ряд вітчизняних каталітичних технологій переробки біоетанолу в інші високооктанові оксигенати. Розширення виробництва і застосування біоетанолу та його похідних пов’язане насамперед з державною підтримкою цієї галузі.

Ключові слова: відновлювані джерела енергії, біоетанол, каталіз, моторне паливо.