Вісник НАН України. 2015. № 9. С. 21–26.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
1 липня  2015 року 

Про сучасний стан, проблеми і перспективи збереження та збагачення рослинного різноманіття в ботанічних садах та дендропарках України (доповідач – член-кореспондент  НАН України Н.В. Заіменко)

Дослідження властивостей нейтрино і слабкої взаємодії у подвійному бета-розпаді атомних ядер (доповідач – доктор фізико-математичних наук Ф.А. Даневич)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач – академік НАН  України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії НАН України 1 липня 2015 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь директора Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України члена-кореспондента НАН України Наталії Василівни Заіменко про сучасний стан, проблеми і перспективи збереження та збагачення рослинного різноманіття в ботанічних садах та дендропарках України (докладніше). В Україні є 30 ботанічних садів та 19 дедрологічних парків різного підпорядкування, координацію наукових досліджень й організаційну діяльність яких здійснює Рада ботанічних садів та дендропарків України. Головною установою Ради вже багато років є Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України. У 2012 р. Рада була одним з ініціаторів створення Ради ботанічних садів і дендропарків при Міжнародній асоціації академій наук.

У ботанічних садах і дендропарках здійснюють важливі фундаментальні й прикладні дослідження в галузі інтродукції, акліматизації та селекції рослин, проводять роботи зі збереження біологічного різноманіття, охорони рослинного світу, екологічного моніторингу, ландшафтного проектування та садово-паркового будівництва. Основною метою цих досліджень є вивчення, збереження та поліпшення стану природних екосистем, оселищ і ландшафтів, сприяння переходу до збалансованого використання природних ресурсів, ефективного господарського використання рідкісних і типових видів місцевої та світової флори шляхом створення, поповнення та збереження ботанічних колекцій, здійснення науково-дослідної, навчальної та еколого-освітньої роботи. Один із головних напрямів діяльності полягає у збереженні видового різноманіття реліктових та ендемічних рослин, а також тих видів, що є рідкісними або перебувають під загрозою зникнення. Досвід інтродукції рослин свідчить про перспективність моделювання популяцій у лісових та степових культурфітоценозах і підтверджує ефективність охорони раритетних видів в умовах ex situ шляхом формування інтродукційних популяцій. Повний текст