Вісник НАН України. 2014. № 9. С. 72-76.

СОЛОНСЬКА  Наталія Гаврилівна –
кандидат історичних наук,  старший науковий співробітник
відділу зарубіжної україніки
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

ФІЛІПОВИЧ Марина Анатоліївна –  
кандидат історичних наук, науковий співробітник  
Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 

ДО ДНЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ І КУЛЬТУРИ
Міжнародні наукові конференції «Слов’янський світ у культурному просторі XXI століття»
і «Тарас Григорович Шевченко в слов’янському світі»

20 травня 2014 р. у приміщенні Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського відбулися дві міжнародні наукові конференції, присвячені Дню слов’янської писемності і культури, — «Слов’янський світ у культурному просторі XXI століття» і «Тарас Григорович Шевченко в слов’янському світі». Організатори заходів: НАН України, Український комітет славістів, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України, Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, Інститут української мови НАН України, Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Уже понад 10 років Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (НБУВ) спільно з Українським комітетом славістів організовує міжнародні наукові конференції до Дня слов’янської писемності і культури. Фонд НБУВ, що нині становить майже 15 млн одиниць зберігання, є міцним підґрунтям для проведення наукових заходів з будь-якої тематики. Цього року в конференціях взяли участь понад 100 доповідачів із Білорусі, Болгарії, Бразилії, Польщі, Росії, України, які представляли наукові установи, вищі навчальні заклади, бібліотеки, музеї, громадські організації. Серед учасників були 6 академіків НАН України, 7 членів-кореспондентів НАН України, 26 докторів і 27 кандидатів наук.

На спільному пленарному засіданні конференцій з аналітичними доповідями виступили: академік НАН України О.С. Онищенко («Українська складова світової славістики»); академік НАН України Г.А. Скрипник («Шевченкіана в науково-пошуковій та едиційній діяльності Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України»); директор Інституту української мови НАН України д-р філол. наук П.Ю. Гриценко («Актуальні проблеми дослідження мови Шевченка»); заступник директора Шевченківського національного заповідника (Канів) С.А. Брижицька («Тарас Шевченко у процесі становлення національної ідентичності України»). Повний текст (PDF).