Вісник НАН України. 2014. № 5. С. 70-72.

КАРТЕЛЬ Микола Тимофійович –
академік НАН України,  директор
Інституту хімії  поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

ЗАЛУЧЕННЯ ДО НАУКИ ТАЛАНОВИТОЇ МОЛОДІ – ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ

Вельмишановний Борисе Євгеновичу! Вельмишановна Президіє, присутні!

Одним із найважливіших стратегічних напрямів Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014–2023 роки визначено: «розвиток кадрового потенціалу Академії, підтримка її провідних наукових шкіл, залучення до академічних установ талановитої молоді». Дійсно, ефективна діяльність нашої Академії в сучасній та довгостроковій перспективі неможлива без поповнення молодими кадрами, без залучення активної і талановитої молоді – інженерів-стажерів, аспірантів, молодих дослідників. Саме ця категорія науковців найбільше сповнена амбіціями, новими науковими ідеями та планами. Їх активність, запал, прагнення реалізуватися в науці є рушієм активного розвитку наукових знань під керівництвом досвідчених учених, яким часто для втілення в життя власних задумів, відверто кажучи, не вистачає кваліфікованих і зацікавлених молодих послідовників. Тому залучення наукової молоді завжди було і є одним із головних пріоритетів у діяльності НАН України. Проте, вочевидь, одного залучення недостатньо. Необхідно мати також важелі чи привабливі умови для того, щоб молодь надовго залишалася (закріплювалася) в системі НАН України, пов’язувала з Академією свій подальший життєвий шлях і майбутню наукову кар’єру, а не прагнула працювати за кордоном чи в комерційних структурах. Ось тут і виникають труднощі, подолання яких потребує постійної роботи як на рівні Академії, так і, очевидно, на більш високому державному рівні. У Концепції чітко окреслено шляхи і передбачено конкретні заходи щодо вирішення багатьох гострих питань, пов’язаних з цією проблемою. Ці найболючіші питання є вже традиційними, і всіх їх можна звести до трьох основних положень: житлова проблема, можливість використання сучасного обладнання та рівень заробітної плати.  Повний текст (PDF).