Вісник НАН України. 2020. № 5. С.19-29

Патон Борис Євгенович —
академік НАН України, президент Національної академії наук України

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 2015–2019 РОКАХ

Відповідно до Статуту Національної академії наук України, 13–17 квітня 2020 р. мала відбутися сесія Загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень НАН України. Однак у зв’язку з тимчасовою забороною проведення масових зібрань, зумовленою запобіганням поширенню коронавірусної інфекції, постановою Президії НАН України чергову сесію Загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень НАН України відтерміновано до поліпшення епідемічної ситуації в країні та закінчення дії обмежувальних заходів. Журнал «Вісник НАН України» публікує підготовлені до сесії Загальних зборів НАН України матеріали, в яких висвітлено основні підсумки діяльності у 2015–2019 рр. Академії загалом та результати діяльності секцій, відділень наук, регіональних наукових центрів зокрема.

Повний текст (PDF)