2013 №5

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Національна академія наук України: досягнення 2012 року та основні напрями подальшої роботи
Сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена підсумкам діяльності НАН України в 2012 році
Анотація  Повний текст (PDF)

Основні підсумки діяльності Національної академії наук України в 2012 році та напрями її подальшої роботи
Доповідь Президента НАН України академіка Б.Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України 18 квітня 2013 року

Анотація  Повний текст (PDF)

ВИСТУПИ
Практичні реформи в Україні повинні спиратися на міцний теоретичний фундамент
Виступ Віце-прем’єр-міністра України К.І. Грищенка

Анотація Повний текст (PDF)

Наукові досягнення радіоастрономії у вирішенні прикладних завдань
Виступ академіка НАН України Л.М. Литвиненка

Анотація Повний текст (PDF)

Стратегія співпраці НАН і НАМН України
Виступ академіка НАМН України А.М. Сердюка

Анотація Повний текст (PDF)

Про роботу Малої академії наук України
Виступ члена-кореспондента НАН України С.О. Довгого

Анотація Повний текст (PDF)

Перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні
Виступ академіка НАН України Б.В. Гриньова

Анотація Повний текст (PDF)

Щодо діяльності Західного наукового центру НАН України і МОН України
Виступ академіка НАН України З.Т. Назарчука

Анотація Повний текст (PDF)

Проблеми наукової молоді НАН України
Виступ кандидата хімічних наук І.Б. Стратійчук

Анотація Повний текст (PDF)

Астрофізичні та космологічні проблеми прихованої маси і темної енергії Всесвіту
Виступ академіка НАН України В.М. Шульги

Анотація Повний текст (PDF)

Взаємодія науки і промисловості у розробленні ракетно-космічної техніки
Виступ Генерального конструктора – Генерального директора КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля
О.В. Дегтярева

Анотація Повний текст (PDF)

Новітня наукова історіографія та національна пам'ять: проблема гармонізації взаємодії
Виступ члена-кореспондента НАН України В.Ф. Солдатенка

Анотація Повний текст (PDF)

Про науково-видавничу діяльність Національної академії наук України
Виступ академіка НАН України Я.С. Яцківа

Анотація Повний текст (PDF)

Українська національна культура в контексті сучасних глобалізаційних процесів
Виступ академіка НАН України С.П. Павлюка

Анотація Повний текст (PDF)

Чи можливе поліпшення ситуації з фінансуванням науково-технічної сфери?
Виступ Голови Центрального комітету профспілки працівників НАН України А.І. Широкова

Анотація Повний текст (PDF)

НЕВИГОЛОШЕНІ ВИСТУПИ
Нагальні проблеми фізики і не тільки...
За матеріалами виступу на річних Загальних зборах Відділення фізики і астрономії НАН України академіка НАН України В.М. Локтєва

Анотація Повний текст (PDF)

Проблеми і реалії української наукової сфери
Виступ академіка НАН України І.М. Мриглода

Анотація Повний текст (PDF)

Проблеми охорони та збереження археологічних пам’яток в Україні
Виступ члена-кореспондента НАН України Г.Ю. Івакіна

Анотація Повний текст (PDF)

Нові аналітичні методи обґрунтування бюджетно-податкової політики держави
Виступ академіка НАН України В.П. Вишневського

Анотація Повний текст (PDF)

Чи бути експериментальному комплексу з гідродинаміки?
Виступ академіка НАН України В.Т. Грінченка

Анотація Повний текст (PDF)

Досягнення і проблеми українського газотурбобудування
Виступ академіка НАН України А.А. Халатова

Анотація Повний текст (PDF)

Досвід переходу Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України на альтернативні опалювальні системи
Виступ доктора біологічних наук Н.В. Заіменко

Анотація Повний текст (PDF)

Теоретичні розробки НАН України і їх практичне впровадження в систему охорони здоров'я України та інших країн
Виступ члена-кореспондента НАМН України О.М. Пархоменка

Анотація Повний текст (PDF)

Постанови Загальних зборів НАН України
Анотація Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (27 березня 2013 року)
Анотація  Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України (12 квітня 2013 року)
Анотація  Повний текст (PDF)

ПОДІЇ
VІІ Всеукраїнський фестиваль науки (23–25 квітня 2013 року)
Анотація  Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України В.Г. Манжелія

Анотація Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України Р.І. Кутаса
Анотація Повний текст (PDF)