Вісник НАН України. 2019. № 9. С. 43-49

Русанов Андрій Вікторович —
член-кореспондент НАН України, директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МАШИНОБУДУВАННЯ ІМ. А.М. ПІДГОРНОГО НАН УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ СУЧАСНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 липня 2019 року

У доповіді розглянуто основні результати досліджень, виконаних в Інституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, які свідчать про високу ефективність і перспективність використання розроблених методів розрахунку й реалізації запропонованих технічних рішень для створення сучасних турбомашин та іншого машинобудівного обладнання нового покоління.

Повний текст (PDF)