Вісник НАН України. 2021. № 1. С. 34-42
https://doi.org/10.15407/visn2021.01.034

Гупало Віра Деонізівна —
доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9946-8935

КНЯЖЕ МІСТО ЗВЕНИГОРОД: ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ У ВИВЧЕННІ І ЗБЕРЕЖЕННІ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 9 грудня 2020 року

У статті розглянуто етапи формування джерельної бази як підґрунтя для соціоісторичної інтерпретації археологічної пам’ятки національного значення «Городище літописного міста Звенигород». Обґрунтовано міський та столичний статус Звенигорода як центру однойменного князівства. Відзначено внесок дослідників ХІХ–ХХ ст. у вирішення проблем локалізації міста, визначення його площі, реконструкції архітектурно-просторової організації, планувальної структури. Наведено результати застосування ІТ-технологій для віртуальної реконструкції забудови міста. Візуалізація княжого Звенигорода вперше репрезентує зовнішній вигляд одного з найдавніших столичних міст Галицької Русі.
Ключові слова: городище, Звенигород, археологічні розкопки, 3D-реконструкції, віртуальна реконструкція.

Повний текст (PDF)