Вісник НАН України. 2015. № 7. С. 101–104.

КУНЦЕВИЧ Всеволод Михайлович —
академік НАН України, почесний директор
Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України

КРИВОНОС Юрій Георгійович —
академік НАН України, заступник директора
Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

ВСЕ НАШЕ ЖИТТЯ — ДИНАМІЧНА ГРА
До 70-річчя члена-кореспондента НАН України А.О. Чикрія

20 липня виповнюється 70 років від дня народження видатного українського вченого, фахівця в галузі прикладної математики та кібернетики члена- кореспондента НАН України Аркадія Олексійовича Чикрія. Його праці з математичної теорії керування, теорії динамічних ігор, прикладного нелінійного аналізу та методів пошуку рухомих об’єктів здобули широке визнання і стали надбанням світової науки. 

Аркадій Олексійович Чикрій народився у селі Тарноруда Волочиського району Хмельницької області. Інтерес до математики проявився в нього вже у шкільні роки, хлопець з успіхом виступав на математичних олімпіадах, у тому числі республіканського та всесоюзного рівня. Після закінчення із золотою медаллю середньої школи вступив на механіко-математичний факультет Львівського університету імені Івана Франка. Першим його науковим учителем був професор В.Е. Лянце, учень С. Банаха, одного із засновників функціонального аналізу. Під його керівництвом А.О. Чикрій три роки виконував дослідження в галузі спектральної теорії операторів, пов’язані з розширенням симетричних операторів за методом Калкіна на основі перетворення Келі.

На V курсі університету А.О. Чикрія було направлено на виробничу практику в київський Інститут кібернетики. Він потрапив у відділ обчислювальних методів, який на той час очолював Борис Миколайович Пшеничний. Тут молодий дослідник уперше познайомився з роботами Л.С. Понтрягіна та М.М. Красовського з теорії диференціальних ігор. Під впливом Б.М. Пшеничного сформувалося коло його наукових інтересів.

Свою трудову діяльність в Інституті кібернетики А.О. Чикрій почав з посади інженера (1968), далі – молодший науковий співробітник (1972). У 1972 р. став кандидатом фізико-математичних наук, був старшим (1975–1986) і провідним (1986–1988) науковим співробітником. У 1979 р. успішно захистив докторську дисертацію на тему «Дослідження ігрових задач зближення та відхилення».

А.О. Чикрій разом зі своїми учнями інтенсивно працював над спецтематикою. Згодом цю наукову групу було виділено в окремий підрозділ – лабораторію конфліктно-керованих процесів, яку й очолив Аркадій Олексійович (1988). Лабораторія стала основою для створення його теперішнього відділу оптимізації керованих процесів (1991), який сьогодні є відомим центром математичних досліджень керованих систем.

Працюючи в Інституті кібернетики, А.О. Чикрій часто відвідував і проводив багато часу в Математичному інституті ім. В.А. Стеклова у Москві, переважно у відділі диференціальних рівнянь Л.С. Понтрягіна, а також в Інституті математики і механіки ім. М.М. Красовського в Єкатеринбурзі (тодішньому Свердловську). Тісна багаторічна співпраця з представниками московської та свердловської наукових шкіл – провідних світових математичних центрів – відіграла величезну роль у його становленні як науковця. ПОВНИЙ ТЕКСТ