Вісник НАН України. 2020. № 11. С.51-58
https://doi.org/10.15407/visn2020.11.051

Радченко Анна Ігорівна —
кандидат геологічних наук, заступник директора з питань наукової та видавничої діяльності Видавничого дому «Академперіодика» НАН України
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0276-6398

Коваль Наталія Володимирівна —
молодший науковий співробітник сектору суспільних наук Науково-організаційного відділу Президії НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9450-6066

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ НАН УКРАЇНИ З ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ І МАТЕМАТИЧНИХ НАУК: РІВЕНЬ МОНОПОЛІЗОВАНОСТІ

Статтю присвячено вивченню рівня монополізованості наукових журналів Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України. Це третя і завершальна публікація з дослідження широти авторської аудиторії наукової періодики НАН України за період 2015–2017 рр. Як і у попередніх статтях, оцінювання авторської аудиторії журналу та рівня його монополізованості проведено на основі обчислення індексу Херфіндаля–Хіршмана, визначено кількісний зважений розподіл авторів кожного видання за афіліацією (офіційним місцем роботи). З’ясовано, що журнали з фізико-технічних і математичних наук мають здебільшого високий рівень монополізованості (54%), 17% з них мають середній рівень і 25% видань — низький рівень монополізованості.
Ключові слова: науковий журнал, індекс Херфіндаля–Хіршмана, монополізованість наукового видання, афіліація, широта авторської аудиторії.

Повний текст (PDF)