Вісник НАН України. 2017. № 8. С.111

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.М. КІСЕЛЬОВОЇ

Доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Олена Михайлівна Кісельова народилася 22 серпня 1947 р. у Запоріжжі. У 1965–1970 рр. навчалася на механіко-математичному факультеті Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Після закінчення в 1973 р. аспірантури повернулася до ДНУ, в якому відтоді постійно працює. З 1976 по 1992 р. обіймала посаду доцента кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики, а в 1992–2014 рр. була завідувачем цієї кафедри. З 2008 р. – декан факультету прикладної математики.

О.М. Кісельова – відомий в Україні та поза її межами вчений у галузі теоретичної інформатики та кібернетики. Вона є засновником теорії неперервних задач оптимального розбиття множин. Її наукові результати опубліковано у понад 370 наукових працях, серед яких 5 монографій і 16 навчально-методичних видань. О.М. Кісельова виступала з доповідями на 42 міжнародних конференціях. Під її науковим керівництвом захищено докторську та 16 кандидатських дисертацій.

Олена Михайлівна веде активну науково-організаційну діяльність. Вона є науковим керівником науково-дослідної лабораторії оптимізації складних систем і головою спеціалізованої вченої ради ДНУ; відповідальним редактором збірника наукових праць «Питання прикладної математики та математичного моделювання»; співголовою оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем», яка проводиться у Дніпровському національному університеті. Олена Михайлівна також керує науковим семінаром «Сучасні питання оптимізації та дискретної математики» при Науковій раді з проблеми «Кібернетика» НАН України.

О.М. Кісельова – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України. Її нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ст., знаком «Відмінник освіти України», іншими почесними відзнаками. Вона є членом Американського математичного товариства.

Повний текст