2006 №7

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Інформаційне повідомлення

Основні підсумки діяльності та перспективи розвитку Національної академії наук України
Доповідь президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона

Виступи учасників зборів
А.Ф. Булат

М.Г. Жулинський

С.В. Комісаренко

В.М. Локтєв

В.Л. Найдек

І.М. Неклюдов

С.І. Пирожков

Ю.С. Шемшученко

П.П. Толочко

В.І. Лялько

А.І. Широков

ДОКУМЕНТИ
Нові грані співробітництва

ВІТАЄМО!
80-річчя академіка НАН України Ю.М. Шевченка

80-річчя академіка НАН України С.В. Свєчнікова

70-річчя академіка НАН України В.М. Шестопалова

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.С. Гудрамовича

ЛЮДИ НАУКИ
Ільїнська А., Протопопова В., Шевера М.
Берегиня «ботанічного дива»
З нагоди 90-річчя від дня народження Д.М. Доброчаєвої

РЕЦЕНЗІЇ
Пирожков С., Злупко С.
Соціально–економічна стратегія у регіональному вимірі

Пам’яті Д.Я. Петрини