Вісник НАН України. 2015. № 7. С. 112.

70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.Г. ЛИСЕНКА

Відомий учений-економіст, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент НАН України Юрій Григорович Лисенко народився 20 липня 1945 р. в м. Краснодон Луганської області. У 1968 р. закінчив Харківський інститут радіоелектроніки. З 1972 р. працює в Донецькому національному університеті, де пройшов шлях від асистента до професора, завідувача кафедри. З 2004 р. він очолює Науково-дослідний інститут проблем економічної динаміки, з 2009 р. – Навчально-науковий інститут «Економічна кібернетика» Донецького національного університету.

Ю.Г. Лисенко – автор понад 270 наукових праць у галузі економічної кібернетики, застосування економіко-математичних методів та інформаційних технологій в управлінні економічними системами трансформаційного періоду. Серед них варто відзначити монографії «Стратегия формирования инвестиционной привлекательности металлургических предприятий Украины», «Бюджетування в економічних системах», «Система управління державними фінансами галузевого міністерства», «Методы моделирования жизнеспособных систем в экономике». Юрій Григорович започаткував видання серії монографій «Життєздатні системи в економіці».

Він є головою Донецького відділення Академії технологічних наук України, віце-президентом Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економічної кібернетики», членом президії Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва МОН України і головою підкомісії «Економічна кібернетика»; редактором міжнародного наукового журналу «Економічна кібернетика» та збірників наукових статей «Нове в економічній кібернетиці» і «Моделі управління в ринковій економіці».

Ю.Г. Лисенка нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни», дипломом І ступеня і грамотою МОН України, знаками «Відмінник освіти України» та «Петро Могила».