Вісник НАН України. 2014. № 4. С. 106.

60-річчя члена-кореспондента НАН України Л.П. Яценка

Видатний учений в галузі квантової оптики та лазерної фізики, доктор фізико-математичних наук (1996), професор (2001), член-кореспондент НАН України (2006), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998) Леонід Петрович Яценко народився 25 квітня 1954 р. в с. Степанівка на Житомирщині. У 1970 р. вступив до Київського державного університету, а в 1973 р. був направлений на Спеціальний факультет фізики Московського інженерно-фізичного інституту, який закінчив з відзнакою у 1976 р. З 1979 р., після закінчення аспірантури, Л.П. Яценко працює в Інституті фізики НАН України. Нині він обіймає посади завідувача відділу(з 2005 р.) і директора (з 2008 р.).

Наукові інтереси Л.П. Яценка пов’язані з квантовою оптикою і лазерною спектроскопією, зокрема фізикою нових типів лазерів, фізикою когерентної взаємодії атомних систем зі світлом, лазерним керуванням рухом атомів та молекул.

На основі результатів його досліджень започатковано новий науковий напрям – фізика стимульованого світлового тиску на атоми та молекули, розвинуто такі наукові напрями, як фізика резонансних явищ у газових лазерах, нелінійна лазерна спектроскопія надвисокого розділення, когерентне керування квантовим станом атомів і молекул. Леонід Петрович запропонував і разом з колегами реалізував внутрішньорезонаторну частотно-модуляційну спектроскопію, із застосуванням якої створено лазери з надстабільною частотою; розробив теорію резонансних явищ у газових лазерах, яка дала змогу описати фізику формування надвузьких резонансів; передбачив і вперше разом зі співробітниками спостерігав явище стимульованого світлового тиску на атоми та відхилення молекул резонансним лазерним полем. Останнім часом Л.П. Яценко виконав цикл робіт з фізики нового типу лазерів – лазерів зі зсунутим за частотою зворотним зв’язком, у якому вперше розвинуто теорію таких лазерів, експериментально досліджено їх характеристики та можливості практичного використання для лазерної далекометрії.