Вісник НАН України. 2014. № 3. С. 13–19.
https://doi.org/10.15407/visn2014.03.013

КРУКОВСЬКИЙ Павло Григорович –  
доктор технічних наук,  завідувач відділу
моделювання процесів тепломасообміну в об’єктах енергетики  і теплотехнологіях  
Інституту технічної  теплофізики НАН України

АНАЛІЗ ТЕРМОГАЗОДИНАМІЧНОГО СТАНУ
НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТУ І ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»

За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 15 січня 2014 року

Розглянуто конструкцію і призначення Нового безпечного конфайнменту, який нині будується на Чорнобильської АЕС біля об’єкта «Укриття». Для забезпечення тривалої експлуатації комплексу обґрунтовано необхідність аналізу та прогнозування сумісних термогазодинамічних і вологісних процесів у конфайнменті. Розроблено тривимірну комп’ютерну модель, яка дала змогу перевірити працездатність системи вентиляції в потенційно можливих кліматичних умовах та у разі відмови вентиляційного устаткування. Наведено результати застосування розробленої моделі для прогнозування поширення радіоактивного пилу в повітряному об’ємі та утворення конденсату на поверхнях  конфайнменту і об’єкта «Укриття».

Ключові слова: Чорнобильська АЕС, об’єкт «Укриття», Новий безпечний конфайнмент, термогазодинамічні процеси, радіаційна безпека, моделювання.

Новий безпечний конфайнмент (НБК), призначений для захисту об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС, є унікальним інженерно-технічним комплексом, основними функціями якого є обмеження радіаційного впливу на населення, персонал і навколишнє середовище під час нормальної експлуатації об’єкта «Укриття», його демонтажу та виконання робіт з вилучення ядерного палива і паливовмісних матеріалів [1].

НБК складається зі сталевих конструкцій у вигляді арки, що накривають об'єкт «Укриття» (ОУ), технологічної будівлі, розташованої в західній частині Арки, де буде встановлено більшість систем життєзабезпечення та контролю, і допоміжної будівлі, в якій знаходитимуться інші системи [2]. Для забезпечення захисту навколишнього середовища і гарантування довгострокового (до 100 років) опору корозії структурну частину Арки (рис. 1) планується обшити двома металевими оболонками всередині (3) і зовні (2). У кільцевому просторі та основному об’ємі передбачено спеціальну систему вентиляції, яка має забезпечити необхідний режим вологості з метою зниження до мінімуму корозії металевих конструкцій кільцевого простору і запобігти потраплянню в навколишнє середовище аерозольних викидів, що можуть виникнути під час демонтажу конструкцій об'єкта «Укриття». Арка НБК має такі розміри: висота близько 109 м, довжина – 160 м, ширина – 260 м. Об’єм повітря між внутрішньою і зовнішньою оболонками Арки (1) становить близько 1,0 млн м3, а повітряний об’єм усередині Арки (5) –1,7 млн  м3. Об’єм будівель під Аркою, в тому числі ОУ, – близько 1,0 млн м3. Загальна вага Арки – 33 тис. т. Повний текст (PDF)