Вісник НАН України. 2018. № 12. С.87

70-річчя академіка НАН України М.Т. КАРТЕЛЯ

Визнаний вчений у галузі фізичної хімії та фізико-хімічної медицини, доктор хімічних наук, професор, академік НАН України Микола Тимофійович Картель народився 16 грудня 1948 р. у с. Гоголів на Київщині. У 1971 р. закінчив з відзнакою Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. У 1971–1979 рр. був аспірантом і молодшим науковим співробітником Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР. З 1979 по 1991 р. – старший науковий співробітник і завідувач лабораторії синтетичного вугілля та вуглецевих гемосорбентів у відділі (з 1989 р. – Відділенні) Інституту загальної та неорганічної хімії АН України. Упродовж 1991–2007 рр. М.Т. Картель був заступником директора з наукової роботи Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України та очолював відділ сорбентів медичного призначення. У 2000 р. його обрано членом-кореспондентом, а в 2012 р. – академіком НАН України. З січня 2008 р. М.Т. Картель очолює Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, а також керує відділом фізикохімії вуглецевих наноматеріалів цього Інституту.

До найвагоміших наукових здобутків М.Т. Картеля можна віднести розроблення технології одержання та організацію промислового випуску синтетичного і кісточкового вугілля; створення фізико-хімічних основ технологій синтезу вуглецевих наноматеріалів та композитів за їх участі, дослідження їхніх фізико-хімічних і медико-біологічних властивостей.

М.Т. Картель – співавтор понад 600 наукових праць, зокрема 5 монографій, більш як 400 статей та 100 авторських свідоцтв і патентів на винаходи; науковий редактор видання «Фізика і хімія поверхні» (у 5 томах); головний редактор щорічного збірника наукових праць «Поверхня» та наукового журналу «Хімія, фізика та технологія поверхні», створеного з його ініціативи. Під його керівництвом захищено 13 кандидатських дисертацій.

М.Т. Картель – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Премії президентів академій наук Білорусі, Молдови та України, багатьох міжнародних відзнак.

Повний текст