Вісник НАН України. 2015. № 6. С. 115.

50-річчя академіка НАН України Б.М. ДАНИЛИШИНА

Видатний учений-економіст, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, академік НАН України Богдан Михайлович Данилишин народився 6 червня 1965 р. у с. Церківна Івано-Франківської області. У 1987 р. закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут. З 1988 р. працював у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України, де пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділу, заступника голови і голови Ради (2006–2009, 2011). Упродовж 2009–2011 рр. був міністром економіки України. З 2003 р. – член Бюро Відділення економіки НАН України.

У наукових працях Б.М. Данилишина досліджено, узагальнено і обґрунтовано шляхи вирішення структурно-динамічних проблем економіки на сучасному етапі; актуальних завдань з формування ефективної державної регіональної політики, економіки природокористування та розвитку продуктивних сил України в контексті нових економічних і політичних реалій. Важливим напрямом його діяльності є комплексне еколого-економічне, соціально-економічне і науково-технічне прогнозування розвитку національної економіки, наукове обґрунтування механізмів формування цілісної регіональної економічної політики держави, в тому числі – вирівнювання диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів, розвитку депресивних територій, малих монофункціональних міст тощо.

Б.М. Данилишин досяг вагомих результатів у вивченні шляхів забезпечення сталого еколого-економічного розвитку та підвищення ролі регіонів у структурі господарського комплексу держави. Під його науковим керівництвом розроблено концептуальні засади сталого розвитку України, Загальнодержавну програму розвитку малих міст України. Богдан Михайлович брав безпосередню участь у підготовці концепції та стратегії державної регіональної політики, генеральної схеми планування території України, низки нормативно-правових та законодавчих актів з питань розвитку регіонів і територіальних громад, місцевого самоврядування, екологічної політики та природно-техногенної безпеки.