Вісник НАН України. 2014. №2. С. 67-69.

НАУМОВЕЦЬ Антон Григорович –
академік НАН України, віце-президент НАН України

БЕСПАЛОВ Сергій Анатолійович –
кандидат технічних наук, учений секретар Сектору фізико-технічних і математичних наук
Науково-організаційного відділу Президії НАН України

НАНОРОЗМІРНІ СИСТЕМИ: БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ, ТЕХНОЛОГІЇ
IV Міжнародна наукова конференція НАНСИС-2013

IV Міжнародна наукова конференція «Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології» (НАНСИС-2013), приурочена до 95-річчя Національної академії наук України, відбулася 19—22 листопада 2013 р. в Києві в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.

З 19 по 22 листопада 2013 р. в Києві в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України було проведено IV Міжнародну наукову конференцію «Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології» – НАНСИС-2013, приурочену до святкування 95-ї річниці Національної академії наук України. Метою заходу була координація досліджень, обмін інформацією про новітні досягнення в галузі вивчення, отримання та застосування нанорозмірних систем і наноматеріалів. На сайті Конференції зареєструвалися 550 осіб, а в її роботі взяли участь близько 450 науковців із 120 академічних установ, наукових центрів, вищих навчальних закладів України, Росії, Білорусі, Азербайджану, Нідерландів, Фінляндії. Приємно зазначити, що наукова молодь виявила великий інтерес до цього форуму – майже половина учасників була віком до 35 років.

Конференцію відкрив віце-президент НАН України академік Антон Григорович Наумовець. Він зазначив, що в останнє десятиліття нанотехнології почали розглядати як системотвірний фактор економіки ХХІ ст. – економіки, заснованої на нових знаннях, а не на використанні сировинних ресурсів або продуктів їх первинного перероблення. Сьогодні в Україні основні роботи в цій сфері здійснюються в рамках Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали», а також цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій», в яких беруть участь понад 40 академічних установ. Отримано вагомі результати в галузях мікро- та наноелектроніки, фізико-неорганічної хімії та електрохімії, фізики і хімії поверхні, тонкоплівкових і порошкових технологій, атомних і молекулярних моношарів, з’єднання матеріалів, каталізу, фізики металів і сплавів з нанорозмірною структурою. На завершення Антон Григорович зауважив, що конференція НАНСИС-2013 викликала жвавий інтерес у вчених з різних країн світу, і сердечно привітав всіх учасників та гостей форуму. Повний текст