Вісник НАН України. 2020. № 4. С. 68-72

ЄРМОЛЕНКО Анатолій Миколайович —
член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, директор Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

СПАДЩИНА Г.С. СКОВОРОДИ І СУЧАСНІСТЬ (ДО 300-річчя ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 26 лютого 2020 року

У доповіді висвітлено широке коло проблем, пов’язаних з різними сторонами спадщини Григорія Савича Сковороди, її дослідженням та осмисленням її значення для сучасності. Сьогодні, коли особливої ваги набувають питання української національної ідентичності, українських культурних традицій та інтеграції України в європейський культурний і політичний простір, необхідно активізувати участь наукових установ НАН України в подальшій актуалізації й популяризації спадщини Г.С. Сковороди та його ідей. Це сприятиме формуванню сучасного образу української культури як невід’ємного складника європейської цивілізації та утвердженню міжнародного авторитету вітчизняної гуманітаристики.

Повний текст (PDF)