Вісник НАН України. 2018. № 10. С.97

70-річчя академіка НАН України А.А. СИБІРНОГО

Відомий учений у галузі молекулярної генетики, клітинної біології та біотехнології дріжджів академік НАН України Андрій Андрійович Сибірний народився 31 жовтня 1948 р. У 1970 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. Його наукова діяльність пов’язана з Інститутом біології клітини НАН України, організованим на базі Львівського відділення Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Нині він є директором Інституту і завідувачем відділу молекулярної генетики і біотехнології.

А.А. Сибірний уперше виявив явище азотної катаболітної інактивації, встановив закономірності регуляції біосинтезу і транспорту рибофлавіну у дріжджів, ідентифікував регуляторні гени флавіногенезу. Сконструйовано активні продуценти вітаміну В2, триває вивчення механізмів регуляції його синтезу. Розроблено нові клітинні елементи біосенсорів, придатні для визначення важливих сполук (етанол, метанол, формальдегід), створено ензиматичні набори аналітичного призначення («Діаглюк», «Алкотест»), що впроваджені у виробництво. А.А. Сибірний працює в галузі конструювання ефективних мікробних продуцентів паливного етанолу з рослинної біомаси (лігноцелюлози). Вивчає механізми регуляції автофагії, відповіді на стрес, синтезу біологічно активних сполук у дріжджів. Досліджує механізми деградації білків у клітинах для створення надпродуцентів білків промислового значення. Він запропонував два оригінальні підходи для подолання такого тяжкого захворювання, як рак: один з них пов’язаний зі створенням дефіциту аргініну з метою гальмування пухлинного росту; другий полягає у гальмуванні процесу бродіння в ракових клітинах.

Науковий доробок А.А. Сибірного налічує понад 400 публікацій, 4 монографії, 24 авторські свідоцтва та патенти України, СРСР, США, Японії, Південної Кореї. Він підготував 20 кандидатів і 6 докторів наук в Україні. Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації в Польщі. Він – заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, премій ім. О.В. Палладіна та ім. І.І. Мечникова НАН України.

Повний текст