2003 №7

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Інформаційне повідомлення

Про підсумки діяльності Національної академії наук України в 2002 році та основні напрями її подальшої роботи
Доповідь президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона

Виступи учасників зборів
П. Костюк

С. Ніколаєнко

І. Дзюба

В. Грищенко

П. Гожик

В. Кремень

Г. Єльська

В. Кір’ян

Т. Черевченко

В. Ларіонов

А. Широков

Я. Яцків

П. Толочко

Л. Анатичук

М. Гасик

І. Неклюдов

Нове поповнення Академії

Звітують відділення

ВІТАЄМО!
60-річчя академіка НАН України C.В. Комісаренка

70-річчя члена-кореспондента НАН України B.В. Німчука

70-річчя члена-кореспондента НАН України А.Я. Красовського