2011 №3

АКТУАЛЬНО
Федулова Л.
Шляхи розвитку науки в посткризовий період

Анотація    Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Ульберг З., Подольська В.
Біотехнології в золотодобувній промисловості

Анотація    Повний текст (PDF)

Шепелєв А.
Фаза Шубнікова
До 75-ї річниці відкриття надпровідності II роду

Анотація    Повний текст (PDF)

Павко А.
Методологія модерну і постмодерну: проблеми синтезу протилежних підходів

Анотація    Повний текст (PDF)

Дяченко О., Кальонов М.
100 років на службі науці
Минуле та сьогодення Інформаційно-бібліотечної ради РАН

Анотація    Повний текст (PDF)

ЕНЕРГОРЕСУРС
Халатов А., Ющенко К.
Досягнення і перспективи промислового газотурбобудування

Анотація    Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Самойленко А.
Через терни — до знань
До 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України О.М. Боголюбова

Анотація    Повний текст (PDF)

ФОРУМИ
Петренюк А., Семенюта М.
Творчі контакти і наукові перспективи
Десятий міжвузівський науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування»

Анотація    Повний текст (PDF)

РЕЦЕНЗІЇ
Голобородько Я.
Українська стратегема: Схід–Захід–дуалізм

Анотація    Повний текст (PDF)

Горобець Ю.
Роль експериментальних і теоретичних досліджень у сфері застосування фізичних законів

Анотація    Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
70-річчя академіка НАН України А.А. Мартинюка

Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України Л.А. Пирога
Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України Я.Й. Бурака
Повний текст (PDF)