Вісник НАН України. 2018. № 10. С.101

70-річчя члена-кореспондента НАН України Д.О. ЄГЕРА

Відомий учений у галузі нафтогазовидобування, доктор технічних наук, член-кореспондент НАН України Дмитро Олександрович Єгер народився 21 жовтня 1948 р. Після закінчення у 1972 р. Івано-Франківського інституту нафти і газу працював у нафтогазодобувних об’єднаннях України, пройшовши шлях від інженера до голови правління ВАТ «Укрнафта». У 2003–2009 рр. — перший заступник та генеральний директор ДП «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України», у 2011–2012 рр. — керівник Центру «Нафтогазбудінформатика», у 2012–2015 рр. — директор Центру нафтогазових ресурсів. З 2018 р. — головний науковий співробітник Інституту загальної енергетики НАН України.

Основними напрямами наукової діяльності Д.О. Єгера є вивчення фізико-хімічних і термобаричних процесів впливу на фільтраційно-ємнісні характеристики нафтогазонасичених пластів у привибійній зоні свердловин при первинному і вторинному розкритті та розробці покладів нафти й газу; розроблення енергоощадних методів інтенсифікації видобування вуглеводнів з високонеоднорідних, складно побудованих, багатошарових покладів; дослідження проблем функціонування та розвитку нафтогазового комплексу України. На базі одержаних теоретичних результатів він розробив ряд технічних і технологічних рішень щодо дії на пласти у привибійній зоні свердловин, які впроваджено на 75 нафтових і газових свердловинах українських родовищ.

Д.О. Єгер брав активну участь у розробленні Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. У 2014–2016 рр. виконував науковий супровід створення геолого-технологічних моделей нафтових покладів низки нафтогазових родовищ з оцінкою перспектив їх нафтогазоносності та подальшої розвідки й розробки. У 2016 р. провів аналітичні дослідження і підготував експертний висновок щодо інвестиційної концепції нарощування видобутку газу ПАТ «Укргазвидобування» на період до 2020 р.

Творчий доробок Д.О. Єгера становить понад 140 наукових праць, серед яких 9 монографій, 64 патенти України та авторські свідоцтва.

Повний текст