2016 №5

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАН УКРАЇНИ
Національна академія наук України: підсумки діяльності та основні напрями подальшої роботи 
Сесія Загальних зборів НАН України 14 квітня 2016 р.
Анотація    Повний текст (PDF)    

Патон Б.Є.
Підсумки діяльності Національної академії наук України в 2015 році та основні напрями її подальшої роботи
Доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 14 квітня 2016 р.
                   Повний текст (PDF)

ВИСТУПИ
Ізотов Ю.І. 
Дослідження науковців ГАО НАН України зі спостережної космології на космічному телескопі Хаббла: 2015 рік 
                   Повний текст (PDF)

Моргун В.В.
Внесок генетики і селекції рослин у забезпечення продовольчої безпеки України
                   Повний текст (PDF)

Загородній А.Г.
Міжнародне співробітництво НАН України з європейськими дослідницькими структурами
                   Повний текст (PDF)

Шульга М.Ф.
Про подовження ресурсу блоків АЕС України 
                   Повний текст (PDF)

Стріха М.В.
Конструктивна співпраця МОН України і НАН України як запорука ефективності реформування наукової сфери 
                   Повний текст (PDF)

Бакіров В.С.
Наука і суспільство: проблеми комунікації 
                   Повний текст (PDF)

Широков А.І.
Про ситуацію з фінансуванням академічної науки 
                   Повний текст (PDF)

Гриценко В.І.
Цифрова медицина та інтелектуальні інформаційні технології – основа охорони здоров’я майбутнього 
                   Повний текст (PDF)

Рафальський О.О.
Суспільна функція політичної науки та її роль на сучасному етапі розвитку України 
                   Повний текст (PDF)

Мриглод І.М.
Посилення внутрішньої і зовнішньої комунікації – одне з першорядних завдань Академії 
                   Повний текст (PDF)

Руденко Л.Г.
Результати оцінювання і візуалізації об’єктів – можливих джерел виникнення надзвичайних ситуацій 
                   Повний текст (PDF)

Скороход О.М.
Головні виклики перед молодими вченими та Національною академією наук України 
                   Повний текст (PDF)

Харченко В.В.
Міцність матеріалів та елементів конструкцій задля безпечної експлуатації та подовження ресурсу ядерних реакторів і авіакосмічної техніки
                   Повний текст (PDF) 

Тернер Е.
Сучасні біосенсори і біоелектронні технології
Доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В.І. Вернадського НАН України
                   Повний текст (PDF)

Єльська Г.В.
Молекулярна біологія – важлива і перспективна наука
Доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В.І. Вернадського НАН України
                   Повний текст (PDF)

НЕВИГОЛОШЕНІ ВИСТУПИ
Азарєнков М.О. 
Співробітництво університетів та академічних інститутів
                   Повний текст (PDF)

Туркевич В.З.
Щодо фінансування установ, які поєднують фундаментальні дослідження з прикладними
                   Повний текст (PDF)

Сененко А.І.
Проблеми молодих учених Національної академії наук України 
                   Повний текст (PDF)

Чехун В.Ф.
Щодо оптимізації інноваційної політики НАН України та проблеми впровадження наукомістких технологій 
                   Повний текст (PDF)

Гундорова Т.І.
Виклики сучасного світу і можливості гуманітарних наук у транзитну епоху
                   Повний текст (PDF)

Кальченко В.І.
Джерела фінансування фундаментальних та прикладних досліджень
                   Повний текст (PDF)

Хіміч О.М.
Інтелектуальний персональний супер-комп’ютер гібридної архітектури для задач науки та інженерії 
                   Повний текст (PDF)

Єгоров І.Ю.
Інноваційне табло ЄС та визначення місця у ньому України
                   Повний текст (PDF)

Гриценко П.Ю.
Академічне мовознавство у викликах сьогодення
                   Повний текст (PDF)

Локтєв В.М.
Ліквідувати не можна підтримувати
За матеріалами звітної доповіді на Загальних зборах Відділення фізики і астрономії НАН України 13 квітня 2016 р.
                   Повний текст (PDF)

ДОКУМЕНТИ
Постанови Загальних зборів НАН України
                   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
75-річчя академіка НАН України Ю.Ю. Туниці
                   Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ф. Саєнка
                   Повний текст (PDF) 

70-річчя члена-кореспондента НАН України М.В. Полякова
                   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.А. Борисенка
                   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України А.Л. Майстренка
                   Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України Б.І. Баска
                   Повний текст (PDF)