2017 №7

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
19 квітня 2017 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України
17 травня 2017 року

Анотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Красноруцький В.С.
https://doi.org/10.15407/visn2017.07.016
Проблеми безпеки АЕС, ядерного паливного циклу та диверсифікації джерел постачання ядерного палива України
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 19 квітня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Шехунова С.Б.
https://doi.org/10.15407/visn2017.07.024 

Геолого-геофізичні проблеми глибинної ізоляції радіоактивних відходів 
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 19 квітня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Гаркуша І.Є.
https://doi.org/10.15407/visn2017.07.037

Про міжнародну співпрацю в галузі керованого термоядерного синтезу в рамках дослідницьких програм ЄВРАТОМ
С
тенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 травня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Петрушко М.П.
https://doi.org/10.15407/visn2017.07.044

Сучасний стан проблеми кріоконсервування репродуктивних клітин та ембріонів людини 
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 травня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Мриглод О.І.
https://doi.org/10.15407/visn2017.07.054
Від фізики до наукометрії: задачі аналізу складних систем
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 29 березня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Волошко О.В.
https://doi.org/10.15407/visn2017.07.064 

Синтез систем активного екранування магнітного поля повітряних ліній електропередачі
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 29 березня 2017 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Джабраілов Р.А.
https://doi.org/10.15407/visn2017.07.074 

Принцип справедливості як основа трансформації економіко-правової системи держави 
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 29 березня 2017 року

Анотація   Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Патон Б.Є., Руденко Л.Г., Бочковська А.І.
https://doi.org/10.15407/visn2017.07.081 
Інформаційний образ держави
До 10-ї річниці видання Національного атласу України
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Василенко В.А.
Ґенеза, зміст і шляхи реалізації концепції міжнародної екологічної безпеки
Анотація   Повний текст (PDF)

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Корсунь А.О.
З історії створення Міжнародної служби обертання Землі. Ініціативи українських астрономів
Анотація   Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Колодочка Л..О., Ковтун М.Ф., Харченко В.О., Іванова В.А.
Шлях зоолога
До 80-річчя члена-кореспондента НАН України І.А. Акімова
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України Л.І. Анатичука 
Анотація   Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України Р.Я. Белєвцева
Анотація   Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України М.Л. Жадкевича
Анотація   Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України О.А. Мінаєва 
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.М. Омельянчука
Анотація   Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України М.Д. Гродзинського
Анотація   Повний текст (PDF)