Вісник НАН України. 2017. № 1. С. 37-42

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
9 листопада  2016 року

Про стан та перспективи застосування технологій дистанційного зондування Землі при вирішенні актуальних проблем реального сектору економіки та оборони (доповідач – доктор технічних наук М.О. Попов)

Наукові повідомлення молодих учених установ НАН України (доповідачі – кандидат фізико-математичних наук О.О. Покутний, кандидат сільськогосподарських наук Т.Ю. Бедерніче́к)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач – академік НАН  України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії НАН України 9 листопада 2016 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь заступника директора з наукової роботи Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України» доктора технічних наук М.О. Попова про стан та перспективи застосування технологій дистанційного зондування Землі при вирішенні актуальних проблем реального сектору економіки та оборони .

У доповіді було обґрунтовано широкі можливості методів і засобів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) як міждисціплінарного прикладного науково-технічного напряму і на конкретних прикладах розробок показано роль цих технологій як перспективного інструмента для ефективного вирішення багатьох нагальних наукових, природоресурсних, економічних та оборонних завдань. Науково-методичне керівництво дослідженнями з цього напряму покладено на Державну установу «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України».

Зокрема, у Центрі досліджено особливості кругообігу вуглецю в геосферах України і роль СО2 природного та антропогенного походження у формуванні особливостей змін клімату на основі інтерпретації матеріалів різночасових багатоспектральних космічних зйомок та наземних спектрометричних вимірювань на типових калібрувально-тестових полігонах в основних ландшафтно-кліматичних зонах України.

Виконано еколого-мікрокліматичне районування та картографічні моделі розвитку підтоплення ґрунтовими водами території м. Києва та Київського регіону. З використанням матеріалів космічних зйомок створено ряд методологій для оцінювання втрат теплової енергії урбанізованих територій у масштабах місто – район – квартал – окремий будинок; 

моніторингу теплових островів урбанізованих територій; прогнозування теплової реакції міського середовища на зміни клімату; обґрунтування можливості скорочення тривалості опалювального сезону в Україні внаслідок кліматичних змін, що може дати значний економічний ефект.

Розроблено нові підходи щодо підвищення ефективності пошуків корисних копалин і рекомендовано для подальших геофізичних та бурових робіт низку нафтогазоперспективних ділянок.

За допомогою розробленої методики впровадження супутникових технологій для вирішення сільськогосподарських та екологічних завдань виявлено вирубки лісів за період 2007–2011 рр.

У рамках діяльності Спільного українсько-японського комітету з питань співробітництва у сфері поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях разом з Токійським університетом у 2013–2015 рр. створено методику космічного моніторингу довкілля в зоні відчуження АЕС «Фукусіма-1» та складено карти ризиків повторного забруднення внаслідок можливих пожеж та зсувів ґрунту.

Спільно з Казенним підприємством спеціального приладобудування «Арсенал» розроблено фізичну модель інфрачервоного спектрорадіометра з підвищенням просторової розрізненності за допомогою субпіксельного оброблення зображень.

Останніми роками Центр приділяє значну увагу розгортанню робіт, спрямованих на вирішення науково-практичних завдань у сфері національної оборони.

В обговоренні доповіді взяли участь академік НАН України Б.Є. Патон, начальник відділу моделювання надзвичайних ситуацій Науково-дослідного інституту цивільного захисту доктор технічних наук С.М. Чумаченко, заступник начальника Науково-дослідного інституту Головного управління розвідки Міністерства оборони України кандидат технічних наук І.М. Сащук, академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України, директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України академік НАН України О.М. Пономаренко, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України академік НАН України Я.С. Яцків. 

Повний текст (PDF)