Вісник НАН України. 2020. № 8. С. 98-101
https://doi.org/10.15407/visn2020.08.098

Ільницький Микола Миколайович —
член-кореспондент НАН України, професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

КУЛЬТУРА — ФАКТОР ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
До 80-річчя академіка НАН України М.Г. Жулинського

25 серпня 2020 р. виповнилося 80 років знаному українському вченому в галузі літературознавства, відомому критику, громадському і політичному діячеві, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (2014), Національної премії України імені Тараса Шевченка (1992), премії ім. І.Я. Франка НАН України (2004), академіку-секретарю Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України (з 2009), директору Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (з 1991), доктору філологічних наук (1982), професору (1990), академіку НАН України (1992) Миколі Григоровичу Жулинському.

Повний текст (PDF)