Вісник НАН України. 2018. № 4. С.13-15

ВИБОРИ ДІЙСНИХ ЧЛЕНІВ І ЧЛЕНІВ-КОРЕСПОНДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Сесія Загальних зборів НАН України 7 березня 2018 року

7 березня 2018 року у Великому конференц-залі НАН України відбулася сесія Загальних зборів Національної академії наук України по виборах дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Національної академії наук України.

Сесію Загальних зборів Національної академії наук України відкрив президент НАН України академік НАН України Борис Євгенович Патон. Він поінформував присутніх, що до нинішніх виборів Президія НАН України, з урахуванням положення Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо граничної чисельності членів Національної академії наук України у 200 академіків і 400 членів-кореспондентів, оголосила 22 вакансії академіків і 69 вакансій членів-кореспондентів з 84 спеціальностей.

«В основу розподілу вакансій за відділеннями та визначення спеціальностей було покладено прагнення забезпечити пріоритетний розвиток фундаментальних наук, передусім за тими напрямами, де українські вчені мають результати світового рівня. Безумовно, першочерговою умовою була наявність за кожною спеціальністю гідних кандидатів до обрання, і не лише в інститутах нашої Академії, а й у вітчизняних вищих навчальних закладах, галузевих наукових та науково-технічних установах. Важливо також, аби, обираючи нових членів, наша Академія не обмежувалася переважно Києвом, а й дбала про посилення науки в інших регіонах держави, і я вважаю, що цей принцип наші відділення в процесі виборів врахували», — зазначив президент НАН України.

Про значний інтерес наукової громадськості до цих виборів, за словами академіка Б.Є. Патона, свідчить високий конкурс претендентів. Так, на 22 вакансії академіків було висунуто і зареєстровано 60 кандидатів, тобто майже троє претендентів на одне місце, а на 69 вакансій членів-кореспондентів — 229 кандидатів, або більш як три претенденти на одне місце.

Серед висунутих кандидатів 219 осіб — працівники установ НАН України, що становить 75,7% від загальної кількості претендентів; 70 осіб (24,3%) — представники вищих навчальних закладів, наукових установ різного відомчого підпорядкування та інших організацій. Усе це свідчить про те, що, попри складні умови сьогодення, авторитет Національної академії наук України в суспільстві залишається високим і відповідає її значенню як найвищої наукової установи держави.

Список висунутих кандидатів було своєчасно, більш ніж за місяць до виборів, опубліковано у пресі та електронних засобах масової інформації. Відбулося громадське обговорення, в якому взяли участь ради наукових установ, вищих навчальних закладів, окремі провідні вчені як України, так і інших держав, від яких надійшло кілька тисяч відгуків про наукову діяльність кандидатів. Згідно зі Статутом НАН України, вся підготовка до виборів здійснювалася в умовах повної відкритості та свободи обговорення кандидатур. На вирішальній стадії виборчої кампанії — під час проведення загальних зборів відділень Академії — також було створено всі умови для вільного обміну думками, критичних виступів, пропозицій, що безумовно сприяло здійсненню найбільш обґрунтованого, об’єктивного й незалежного вибору.

Повний текст