Вісник НАН України. 2015. № 4. С. 106–113.

ХРУЩОВ Дмитро Павлович —
доктор геолого-мінералогічних наук, професор,
старший науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України,
голова Національного комітету з Міжнародної програми геологічної кореляції ЮНЕСКО

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНОЇ ПРОГРАМИ ГЕОЛОГІЧНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ
(ПРОГРАМИ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК) – ОРГАН МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА
У СФЕРІ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ

Розглянуто діяльність Національного комітету з Міжнародної програми геологічної кореляції ЮНЕСКО. Наголошено на тому, що поглиблення участі України у цій Програмі може стати одним із важливих елементів національної системи заходів зі збереження і розвитку фундаментальної науки в Україні.

Ключові слова: міжнародне співробітництво, програми ЮНЕСКО, геологічні науки.

Міжнародна програма геологічної кореляції (МПГК) (International program of geological correlation, IGCP), нині – Міжнародна програма геологічних наук (International program of geological sciences) – самостійна наукова програма ЮНЕСКО, яку було засновано 1972 р. Її метою є міжнародне співробітництво в галузі геологічних наук, спрямоване на розв’язання ключових геологічних проблем для забезпечення сталого розвитку світової спільноти. На сьогодні в рамках програми сформовано 5 стратегічних напрямів діяльності: будова і еволюція Землі, розвиток життя; небезпечні геологічні явища і ризики; гідрологія; мінеральні ресурси – експлуатація і охорона надр, глибинна будова Землі; взаємозв’язок космосу і Землі. Основна форма діяльності МПГК – виконання проектів, що відповідають певним актуальним геологічним проблемам.

Національний комітет України з Міжнародної програми геологічної кореляції ЮНЕСКО було створено в 1974 р. згідно зі статусом України як самостійної державної одиниці у складі Організації Об’єднаних Націй і, відповідно, ЮНЕСКО як органу, підпорядкованого ООН. Першим головою Національного комітету був засновник і директор Інституту геохімії і фізики мінералів академік Микола Пантелеймонович Семененко, який до того багато років працював на посаді віце-президента АН УРСР (1950–1970). У 1976 р., згідно з практикою структури національних комітетів МПГК, М.П. Семененко запросив на посаду вченого секретаря Д.П. Хрущова, на той час – кандидата геолого-мінералогічних наук, який обіймав цю посаду до 2012 р.

Перші кроки нашого Комітету на міжнародній арені були досить успішними і багатонадійними. Цьому сприяв імідж Інституту геохімії і фізики мінералів АН УРСР як ініціатора найгучнішої в історії української геології міжнародної конференції, проведеної в Києві в 1970 р. (з виїздами на найцікавіші геологічні об’єкти залізорудних та інших родовищ – шахти, кар’єри тощо). У цьому форумі брали участь наукові колективи всіх континентів – Північної і Південної Америки, Австралії, Африки, Євразії, не кажучи вже про провідні країни Європи. Позитивні враження учасників конференції впродовж багатьох наступних років сприяли підтриманню престижу України як країни з доволі високим рівнем розвитку геологічної науки.  Повний текст (PDF)