Вісник НАН України. 2015. № 9. С. 109.

60-річчя члена-кореспондента НАН України М.О. КИЗИМА

Видатний учений-економіст, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, член-кореспондент НАН України Микола Олександрович Кизим народився 17 вересня 1955 р. у м. Куп’янськ Харківської області. У 1981 р. закінчив Харківський інженерно-економічний інститут (нині – Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця), а у 1984 р. – його аспірантуру. Подальша трудова діяльність була пов’язана з підприємствами та установами м. Харкова, роботою в органах державної влади. З 2006 р. і до теперішнього часу Микола Олександрович є директором Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку (НДЦ ІПР) НАН України.

У наукових працях М.О. Кизима (серед яких більш ніж 380 публікацій, у тому числі 138 монографій) досліджено проблеми реформування економіки України; промислової політики; циклічності динаміки економічних процесів; оцінки рівня і якості життя населення; стратегічного управління соціально-економічним розвитком країни та її регіонів; формування конкурентоспроможності національної економіки; забезпечення економічної та енергетичної безпеки держави; актуальні проблеми українського суспільства.

Під керівництвом М.О. Кизима захищено 5 докторських і 16 кандидатських дисертацій у галузі економічних наук. Очолюваний ним НДЦ ІПР НАН України є співорганізатором низки масштабних міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій та симпозіумів.

Теоретико-методологічні здобутки Миколи Олександровича знайшли своє втілення у науковому супроводженні процесів розвитку економіки України. Під його науковим керівництвом було підготовлено цілу низку стратегічних і аналітичних матеріалів з питань соціально-економічного розвитку України та її окремих регіонів, серед яких: «Концепція розвитку машинобудування в Україні», «Програма розвитку сільгоспмашинобудування в Україні», «Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року», «Програма підвищення конкурентоспроможності та експортного потенціалу Харківської області», «Стратегія розвитку високотехнологічних галузей промислового комплексу Харківської області» та інші.