Вісник НАН України. 2015. № 10. С. 91–94.

БЕШТА Олександр Степанович –
член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор,
проректор 
з наукової роботи Національного гірничого університету (Дніпропетровськ)

РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ СОЮЗ НАУКИ І ОСВІТИ
До 75-річчя академіка НАН України Г.Г. Півняка

23 жовтня 2015 р. виповнюється 75 років ректору Національного гірничого університету, двічі лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреату премії НАН України ім. С.О. Лебедєва, доктору технічних наук, професору, академіку НАН України Геннадію Григоровичу Півняку.

У вересні 1982 р. талановитого учня професора Сергія Андрониковича Волотковського – Г.Г. Півняка, який щойно успішно захистив докторську дисертацію, було призначено ректором Дніпропетровського гірничого інституту. Ті, від кого залежало позитивне вирішення питання і хто рекомендував Геннадія Григоровича на цю відповідальну посаду, побачили в ньому задатки вмілого керівника і перспективного науковця. Проте сам Г.Г. Півняк вважав своїм головним покликанням науку і аж ніяк не прагнув до адміністративної роботи. Відтоді минуло вже понад три десятиліття. І сьогодні ректор Національного гірничого університету академік НАН України Геннадій Григорович Півняк активно проводить наукові дослідження разом зі своїми учнями, впевнено керує вишем, який за цей час увійшов до числа провідних вищих навчальних закладів України і здобув заслужене визнання у світі.

Народився Геннадій Григорович 23 жовтня 1940 р. в місті Олександрія Кіровоградської області в сім’ї педагогів. Його батьки були людьми високої духовної культури й інтелігентності, що, безперечно, вплинуло на формування особистості та становлення майбутнього вченого, педагога і організатора.

У 1963 р. Г.Г. Півняк з відзнакою закінчив електротехнічний факультет Дніпропетровського гірничого інституту і вже у 1967 р. захистив кандидатську дисертацію. Паралельно він досліджував надзвичайно важливу науково-технічну проблему перетворення електромагнітної енергії, працював над розробленням принципово нової електромагнітної системи передачі енергії підвищеної частоти.

Знаменним став для Геннадія Григоровича 1981 рік. Саме тоді в Інституті електродинаміки АН УРСР він успішно захистив докторську дисертацію за двома науковими спеціальностями. Результати його досліджень високо оцінили в Академії наук, зокрема, схвальні відгуки він отримав від академіків Б.Є. Патона та А.К. Шидловського.

Основна частина науково-педагогічної діяльності Г.Г. Півняка припала на один із найскладніших періодів в історії Національного гірничого університету та, зрештою, і країни в цілому. Авторитет Геннадія Григоровича як ректора від самого початку ґрунтувався на тому, що він зосереджував зусилля передусім на виконанні наукових досліджень, результати яких мали велике народногосподарське значення. Він завжди добре усвідомлював сутність і важливість наукових шкіл з глибокими традиціями, що виникають з розвитком науки і техніки. Тому йому вдалося створити в колективі Університету атмосферу творчості, злагодженості, доброзичливості, робочої дисципліни й порядку в усьому. Провідна роль Національного гірничого університету і в освітній, і в науковій сферах визначається насамперед тісними зв’язками з Академією, ефективною роботою за програмами НАН України, що забезпечує високий рівень досліджень.

Геннадій Григорович Півняк – відомий учений у галузі електроенергетики та стійкості геотехнічних систем, засновник наукової школи гірничої та металургійної електроенергетики. Його дослідження і розробки з фізико-технічних проблем ефективного використання енергетичного потенціалу геотехнічних систем здобули міжнародне визнання. Він має великий авторитет у сфері паливно-енергетичних ресурсів, раціонального природокористування, сталого розвитку. Повний текст