2004 №3

У ПРЕЗИДІЇ
Стратегія інноваційно-інвестиційного розвитку держави

Обрії шевченкознавчих досліджень

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Галиця І.
Інновації у контексті економіко-екологічних процесів

Созінов О., Собко Т.
Асоціації генів і формування нової агросфери

Іванов В., Богуславський С., Совга О., Жоров В.
Світовий океан як стабілізатор клімату Землі

СПАДЩИНА
Симонова В.
Нетлінні сторінки шевченкіани

Непокупний А.
Між Т.Г. Шевченком і М.1. Глинкою. Подорож Енгельгардтів до Відня 1833 р. та її відлуння у повісті «Музьїкант»

ВЕРСІЇ
Щепах В.
Лікувальна природа «Нафтусі»

ПОСТАТІ
Кошечко В.
«Віднині тут пануватиме електронна хімія»

ВІТАЄМО!
70-річчя члена-кореслондента НАН України Д.Я. Петрини

Підпис: 70