Вісник НАН України. 2017. № 6. С.103

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. ГЕОРГІЄВСЬКОГО

Доктор фармацевтичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Віктор Петрович Георгієвський народився 23 червня 1937 р. в м. Артемівську. Його професійне становлення і наукова діяльність нерозривно пов’язані з Харківським науково-дослідним хіміко-фармацевтичним інститутом (нині – ДП «Державний науковий центр лікарських засобів МОЗ України», ДНЦЛЗ). У стінах цього закладу Віктор Петрович пройшов шлях від лаборанта до завідувача відділу вивчення якості лікарських препаратів. У період 1989–2008 рр. він очолював ДНЦЛЗ, а від 2008 р. є його головним науковим співробітником.

В.П. Георгієвський спеціалізується на розробленні фундаментальних питань хіміко-фармацевтичного аналізу біологічно активних речовин вихідної сировини та лікарських засобів; аналітичному забезпеченні технологічних досліджень лікарських засобів та їх стандартизації. Його головними досягненнями є впровадження методу титрування в неводних середовищах у фармацевтичний аналіз; оптимізація умов хроматографування у рідинній хроматографії з багатокомпонентними рухомими фазами та газохроматографічного кількісного аналізу; спектрофотометричне дослідження багатокомпонентних лікарських засобів. В.П. Георгієвський започаткував систему стандартизації лікарських засобів, створив школу стандартизації та контролю якості лікарських засобів. Він брав активну участь у розробленні пакету нормативних документів з регламентації якості ліків, створенні першої Державної фармакопеї України, гармонізованої з Європейською фармакопеєю. Під керівництвом В.П. Георгієвського розроблено науково-технічну документацію та впроваджено у виробництво понад 130 препаратів-генериків. Він є автором та співавтором більш ніж 75 лікарських засобів (глутаргін, кратал, диклоцин, ліквіритон, інгаліпт, ферамін-віта, флаванабол, тіотриазолін та ін.).

В.П. Георгієвський опублікував близько 520 наукових праць, у тому числі 11 монографій; підготував 13 докторів і 18 кандидатів наук. Він є головним редактором журналу «Фармаком».

Повний текст

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) in variable_set() (line 1240 of /home/visnyk-nanu/www/includes/bootstrap.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT s.lid, t.translation, s.version FROM {locales_source} s LEFT JOIN {locales_target} t ON s.lid = t.lid AND t.language = :language WHERE s.source = :source AND s.context = :context AND s.textgroup = 'default'; Array ( [:language] => uk [:source] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:context] => ) in locale() (line 720 of /home/visnyk-nanu/www/modules/locale/locale.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 311874596599d02940494d2.15029836 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/visnyk-nanu/www/includes/lock.inc).