Вісник НАН України. 2014. №1. С. 107–109.

ДІДЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА - кандидат геологічних наук,
учений секретар 
Науково-видавничої ради при Президії НАН України

ВИДАННЯ НАН УКРАЇНИ ЗДОБУЛИ НАГОРОДИ НА МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ «НАУЧНАЯ КНИГА»
VІІ Сесія Ради з книговидання при Міжнародній асоціації академій наук

6—8 листопада 2013 р. у Москві відбулася VII Сесія Ради з книговидання при Міжнародній асоціації академій наук. У Міжнародному конкурсі на найкращий науково-видавничий проект «Научная книга — 2013» видавництва Національної академії наук України здобули низку нагород.

6–8 листопада 2013 р. у Москві на базі Російської академії наук відбулася VII Сесія Ради з книговидання при Міжнародній асоціації академій наук. Привітання учасникам форуму направили Голова Виконавчого комітету – Виконавчий секретар СНД С.М. Лебедєв, президент МААН, президент НАН України академік Б.Є. Патон і президент РАН академік В.Є. Фортов. Програмою Сесії було передбачено проведення таких заходів: засідання Ради з книговидання при МААН; Міжнародна наукова конференція «Научное и культурное взаимодействие на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге. К 285-летию академического книгоиздательства в России» і Міжнародний конкурс на найкращий науково-видавничий проект «Научная книга». У Міжнародній науковій конференції взяли участь представники провідних бібліотек країн СНД, наукових та навчальних установ, видавничих підприємств тощо. У доповідях і наукових повідомленнях учасників зібрання основну увагу було приділено сучасним тенденціям у науковому книговиданні, проблемам розповсюдження друкованої продукції, питанням інформаційно-бібліографічної та бібліотечної діяльності на пострадянському просторі, ролі наукової комунікації в забезпеченні розвитку академічної науки, історичним аспектам розвитку книговидання у слов’янських країнах. Крім того, на Конференції було обговорено перспективи подальшого розвитку професійних контактів фахівців з академічних книгознавчих центрів різних країн, актуальні проблеми книгознавства, джерелознавства та історії книжкової культури, досягнення сучасних технологій традиційного і електронного виробництва видавничої продукції, питання активізації наукового книгообміну та популяризації знань. У Міжнародному конкурсі на найкращий науково-видавничий проект «Научная книга», який традиційно проходить під час Сесії Ради з книговидання, в 2013 р. взяли участь 18 видавництв і видавничих установ із Білорусі, Болгарії, Вірменії, Дагестану, Казахстану, Киргизстану, Росії, Таджикистану і України. Всього на конкурс було представлено 40 робіт. 

Видавництва Національної академії наук України четвертий раз поспіль беруть участь у цьому конкурсі, і за результатами 2013 р. нагороди здобули 5 наукових видань НАН України. Видавництво «Наукова думка» НАН України визнано лауреатом конкурсу в номінації «Гран-Прі» з нагородженням пам’ятним призом та дипломом за книгу Н.М. Мхітаряна «Человек и жилище». Крім того, у номінації «Природничі науки» перемогу здобула монографія співробітників ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України І.І. Аксьонова, А.О. Андрєєва, В.А. Білоуса, В.Є. Стрельницького, В.М. Хороших «Вакуумная дуга. Источники плазмы, осаждение покрытий, поверхностное модифицирование», видана також «Науковою думкою». Видавничий дім «Академперіодика» НАН України отримав три нагороди. Він став переможцем конкурсу в номінації «Природничі науки» за видання українського перекладу всесвітньо відомого університетського підручника О.С. Давидова «Квантова механіка» за науковою редакцією академіка НАН України В.М. Локтєва. Диплом лауреата в номінації «Суспільні науки» присуджено за англомовну монографію В.Д. Литвинов «Ukraine: Seeking Its Identity. The 16th – Early 17th Centuries. Historical and Philosophical Essay» («Україна в пошуках своєї ідентичності. XVI – початок XVII століття. Історико-філософський нарис»). У номінації «Наука про книгу» диплом лауреата здобула монографія О.Г. Вакаренко, А.І. Радченко «Науково-видавнича діяльність Національної академії наук України: 2002–2011 рр.». Повний текст