СТОГНІЙ Вадим Сергійович -
кандидат технічних наук, учений секретар Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.
ЖДАНЕНКО Олена Іванівна -
заступник ученого секретаря Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки 

Наукові здобутки крізь призму суспільного визнання
Минувшина і сьогодення Державних премій України в галузі науки і техніки

У статті проаналізовано діяльність Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки впродовж 40 років, починаючи від досягнень її перших лауреатів до сучасних наукових здобутків, що сприяють інноваційному розвиткові вітчизняної економіки. Екскурс у історію стимулювання науково-технічної творчості водночас окреслює зміни пріоритетів державної політики у сфері науки і техніки, ілюструє вагомі результати впровадження в практику сучасних наукоємних технологій, спільно розроблених ученими і фахівцями-виробничниками. Автори розглядають Державну премію як один з ефективних інструментів стимулювання на загальнодержавному рівні інтелектуальної праці, а також переконливо доводять, що основним фактором позитивної економічної динаміки є наукові розробки й інновації.