Вісник НАН України. 2020. № 4. С.47-53

Радченко Володимир Григорович —

академік НАН України, директор Державної установи «Інститут еволюційної екології НАН України», голова наукової ради цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з розробки наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку на 2015–2019 роки

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПРОГРАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ З РОЗРОБКИ НАУКОВИХ ЗАСАД РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА 2015–2019 РОКИ
Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 12 лютого 2020 року

У доповіді наведено найвагоміші результати, отримані в рамках виконання цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з розробки наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку на 2015–2019 роки. З огляду на перспективність наявних результатів та актуальність зазначених досліджень запропоновано продовжити їх, започаткувавши цільову комплексну міждисциплінарну програму наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку та раціонального природокористування в умовах глобальних змін навколишнього середовища на 2020–2024 роки. 

Повний текст (PDF)