Вісник НАН України. 2017. № 5. С.108

75-річчя члена-кореспондента НАН України В.І. ТИМОШЕНКА

Відомий учений в галузі аерогазодинаміки об’єктів ракетно-космічної техніки та термогазодинаміки високотемпературних технологічних процесів, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Валерій Іванович Тимошенко народився 17 травня 1942 р. У 1964 р. закінчив Дніпропетровський державний університет. З 1966 р. працює в Інституті технічної механіки НАН України і ДКА України; завідувач відділу аерогазодинаміки та динаміки технічних систем, заступник директора Інституту з наукової роботи.

До найважливіших досягнень В.І. Тимошенка належать: методики та нові розв’язки задач надзвукового обтікання ракет-носіїв з керуючими та несучими аеродинамічними органами; з’ясування принципових особливостей течій дозвукових струменів у супутньому надзвуковому потоці як задач в’язкої взаємодії та надзвукових течій струменів продуктів згоряння ракетного двигуна з урахуванням подачі води. Він розробив математичні моделі та отримав низку результатів з розрахункового обґрунтування параметрів різних технологічних процесів: газополуменеве напилення, горіння сухих і вологонасичених частинок вугілля, нагрівання і охолодження рулонів сталі в ковпаковій печі. Напрацювання В.І. Тимошенка використано при розробленні та модернізації ракет-носіїв (зокрема, при виконанні державних і комерційних проектів у КБ «Південне»), створенні й удосконаленні технологічних пристроїв різного призначення; при виконанні та підготовці експертних висновків щодо окремих проектів Національних і Загальнодержавних цільових науково-технічних космічних програм України.

Творчий доробок Валерія Івановича становить понад 200 наукових праць, у тому числі 6 монографій, одна з яких видана в США. В.І. Тимошенко – член Бюро Відділення механіки НАН України, національний представник України у виконавчому комітеті Міжнародного товариства з повітряно-реактивних двигунів (ISABE); заслужений діяч науки і техніки України (2008), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії НАН України ім. М.К. Янгеля.

Повний текст (PDF)